حکومت اسلامی و ولایت فقیه

انقلاب اسلامی حاصل مجاهدت حضرت زهرا(س)

ما از حضرت زهرا (سلام الله علیها) آموختیم که باید با ظلم و ظالم مبارزه کرد و حکومت باید به دست اهلش برسد. همین فلسفه انقلاب است.

آیا بین دعوت همه به انتخابات حتی کسانی که با نظام مساله دارند با رد صلاحیت نمایندگان این طیف، تناقض نیست؟

حضور مساله داران با اصل نظام می تواند برای تقویت برخی از نکاتی باشد که آنها هم با آن موافقند، مثل ارتقای امنیت ملی که نظام هر چهارچوبی داشته باشد، در لزوم آن تردیدی نیست و تامین این هدف در گرو حضور مخالف اصل نظام در سمت پست مدیریتی نظام نیست، بلکه حضور چنین نماینده ای عکس آن را سبب می شود