خانواده

ارتباط با خانواده آسیب زا

صله‌رحم از دستورات مؤکد دین است و انسان نباید قاطع رحم باشد. اگر شرایط به‌گونه‌ای است که رفت‌وآمد با دیگران منجر به کینه و کدورت می‌شود حتی فامیل در حق انسان ظلم می‌کنند بازهم تا جایی که می‌شود نباید صله را قطع کرد، بلکه باید در حد ضرورت انجام گیرد حتی اگر به‌اندازه یک احوال پرسی کوتاه باشد؛ و اگر دیدار حضوری مقدور نبود باید از سایر مصادیق صله مثل تلفن زدن، ارتباط اینترنتی، رفع گره از زندگی آن‌ها، قرض دادن، مشاوره دادن و... بهره برد. از کلام معصومان این‌گونه فهمیده می‌شود که صله‌رحم به سادگی ساقط نمی‌شود و تا جایی که می‌توان باید با تدابیر گوناگون سعی در برقراری ارتباط نمود ولو به شکل محدود و مدتی اندک.

ولخرجی همسر

شهر سوال ـ

تربیت فرزند در اسلام

امیرالمؤمنین(ع) به همین نکته تربیتی اشاره دارد که به امام حسن(ع) می فرماید: "دل کودک چون زمینی خالی است که هر بذری در آن پاشیده شود، می پذیرد، پس من پیش از آن که قلبت سخت و فکرت به امور دیگر مشغول شود، به ادب و تربیت تو مبادرت ورزیدم".[۲]