علوم قرآنی

وجوه اعجازی قران

شهر سوال ـ

هفت زمین درقران

شهر سوال ـ

معارف قرانی برای سنین مختلف

پرسش:
براي آشنايي بيشتر با معارف قرآن کريم، در دوره‌های مختلف سنی و سطوح مختلف علمی، چه تفاسیری مطالعه کنیم؟
 
پاسخ:

ماجرای سوره تحریم

ماریه قبطیه به‌عنوان کنیز به پیامبر اهدا شد ولی پیامبر با ایشان ازدواج کرد و از همسران پیامبر است. در مورد آیات ابتدایی سوره تحریم اختلاف‌نظر در شأن نزول وجود دارد. برخی روایات این آیات را مربوط به خوردن عسلی خاص در منزل یکی از همسران دانسته که به خاطر بویش پیامبر بر خود تحریم کرد و برخی روایات بحث همراهی یا نزدیکی با ماریه قبطیه در منزل یکی از همسران را مطرح کرده که با بررسی‌ها معلوم می‌شود که روایت از منابع اهل سنت است و در بیشتر منابع اهل سنت روایاتی که به‌عنوان شأن نزول این آیات شریفه نقل‌شده‌اند، بدون سلسله سند از ابن عباس و عمر نقل می‌کنند، اما برخی از منابع اهل سنت دارای سلسله سند می‌باشند و برخی از افرادی که در سلسله سند هستند تضعیف شدند. به‌علاوه در ادامه روایت، رازی که پیامبر(ص) با برخی زنانش در میان گذاشته مسئله خلافت ابوبکر و عمر است معلوم می‌شود این‌گونه شأن نزول‌ها ساخته و پرداخته افرادی است که می‌خواهند دلیل موجهی برای حقانیت خلافت ابوبکر و عمر بتراشند. در ضمن پیامبری که به‌عنوان الگو و اسوه اخلاق در قرآن معرفی‌شده است رعایت نکردن نوبت همسران و بعد مرعوب شدن و حیا کردن و تحریم یک همسر برای خودش، با عصمت و عظمت و اخلاق و شأن پیامبر ناسازگار است و وقتی روایتی وجود دارد که این تبعات و مشکلات را ندارد یعنی همان روایت خوردن عسل، بهتر است این روایت را به‌عنوان شأن نزول معتبر بدانیم و از آن روایات که ایجاد شبهه می‌کند صرف‌نظر کنیم.

حرکت یا علامت وقف در قرآن

حرکت های حروف و کلمات هم ابتدا به صورت نقطه بود یعنی برای حرکت فتحه، یک نقطه رنگی روی حرف گذاشتند و برای کسره، نقطه رنگی زیر حرف و برای ضمه، یک نقطه رنگی وسط حرف، و...

رسم الخط قرآن

شهر سوال ـ