علوم قرآنی

چرا ما انسانها نمیتوانیم آیه ایی مثل آیه قرآن بیاوریم؟

شهر سوال ـ پس علت این كه انسان، نمی‏تواند همانند قرآن را بیاورد؛ این است كه قوای دماغی او محدود است و نمی‏تواند به تمام روابط حوادث احاطه پیدا كند و در نتیجه مصون از اشتباه باشد. گذشته از آن كه تكامل تدریجی او، باعث می‏گردد كه معلوماتش هم تكامل تدریجی داشته باشد. از این رو، نمی‏تواند كلامی را بیاورد كه تمام ویژگی‏های قرآن را در خود جمع كند. به بیان دیگر، گرچه انسان خود واضع الفاظ است و به معانی مفردات آنها نیز آشنا است؛ ولی چنان كه گذشت، به علت این كه قدرت بیانی و توان فكری و ذهنی انسان، از قابلیت محدودی برخوردار است، لذا نمی‏تواند سخنی بگوید كه به مرتبه قرآن از حیث فكری و بیانی نائل آید.

رازو رمز تحدی قرآن چیست؟

قرآن

شهر سوال ـ خداوند سبحان وقتی پیغمبری را برای هدایت مردم می فرستد لازم است او را به مردم معرفی نماید تا او را شناخته و حرفش را بپذیرند بدین جهت باید برای رسالت او نشانه ای قرار دهد كه فقط خداوند قادر بر آن باشد و از دست كسی غیر از خداوند ساخته نباشد ، به این نشانه معجزه می گویند كه لازم است انجام آن از توان بشر خارج باشد تا بتواند برای مردم دلیل قانع كننده ای برای ارتباط شخص انجام دهنده آن با خدای متعال باشد.

آیا تفال زدن به قرآن کار درستی هست؟

قرآن

شهر سوال ـ شاید همیشه در میان انسانها و اقوام مختلف، فال نیك و بد رواج داشته است، امورى را به" فال نیك" مى ‏گرفتند و دلیل بر پیروزى و پیشرفت كار مى ‏دانستند، و امورى را به" فال بد" مى‏ گرفتند و دلیل بر شكست و ناكامى و عدم پیروزى مى ‏پنداشتند، در حالى كه هیچگونه رابطه منطقى در میان پیروزى و شكست با اینگونه امور وجود نداشت، و مخصوصا در قسمت فال بد، غالبا جنبه خرافى و نامعقول داشته و دارد.

آیا کشفیات رشاد خلیفه درباره راز عددی قرآن صحیح بود؟

شهر سوال ـ اندیشه های او به اینجا منتهی شد که برای اصلاح بعضی محاسباتش، آیاتی از قرآن را انکار کند! مثلا او برای اینکه تعداد آیات قرآن مضربی از عدد ۱۹ شود، مجبور بود عدد ۶۳۴۸ را عوض کند، به همین دلیل مدعی شد، دو آیه آخر سوره توبه جزو قرآن نیست و باید حذف شود. این انکار او در کنار انکار سنت، و ختم رسالت بود و ادعای رسالت کرد تا آیات اضافه قرآن را حذف کند!! پس باید دانست که در گمراهی شخص رشاد خلیفه تردیدی نیست.

چگونه قرآن از تحریف مصون مانده است؟

قرآن

شهر سوال ـ این آیه تضمینی بر حفظ قرآن از كم و زیاد شدن و از تحریف است. تاكنون كه بیش از ۱۴۰۰ سال از نزول قرآن می‏گذرد، با این كه همواره دشمنان درصدد دشمنی با اسلام و قرآن بوده‏اند، نتوانسته‏اند آیه یا سوره‏ای یا كتابی مانند قرآن بیاورنداز طرفی پیامبر(ص) برای حفظ و نگهداری قرآن به طوری برنامه ریزی كرده كه:

برای حفظ قرآن چه کار باید بکنیم؟

قرآن

شهر سوال ـ افراد مختلف دارای شرایط و ویژگی های متفاوت می باشند و هر كس با شناخت ظرفیت و استعداد خود می تواند بهترین شیوه ها را برگزیند.

برای موفقییت هر چه بیشتر در حفظ قرآن چه روشی پیشنهاد می كنید؟

حفظ قرآن

شهر سوال ـ حفظ قرآن از جمله کارهایى است که مورد سفارش پیامبراکرم(ص) و امامان معصوم(ع) قرار گرفته است . و حتی افراد کم حافظه نیز به انجام آن دعوت شده اند.

دلیل معجزه بودن قرآن چیست؟

قرآن

شهر سوال ـ و اینکه انسان نمی تواند کتابی مانند قرآن بیاورد، به وجوه و ابعاد مختلف قرآن باز می گردد. که درک بعضی از آن ها ساده تر است و همگان آن را به سادگی درک می کنند. و وجوهی نیز وجود دارد که علما قادر به درک آن ها هستند و درک آن همگانی نیست. ما به چند مورد که درک آن ساده تر است، اشاره می کنیم:

چرا در قرآن برای خدا ضمایر مذکر آمده است؟

ضمایر مذکر

شهر سوال ـ در زبان عربی قمر، کتاب، قلم مذکر است و به آنها مذکر مجازی می گویند. کما اینکه مدرسه و جنه و شمس مونث مجازی هستند. حتی ممکن است اسم یک مرد، به دلیل لفظش مونث شناخته شود، مثل معاویه، طلحه و حمزه.

آیا خواندن سوره یوسف برای زنان اشکال دارد؟

سوره يوسف

شهر سوال ـ «عن النبى(ص) قال: علّموا ارقّاءكم سورة یوسف فانه ایّما مسلم قرءها و علّمها اهله و ما ملكت یمینه هون الله علیه سكرات الموت و اعطاه القوّة ان لا یحسد مسلما؛[۲] پیامبر خدا(ص) فرمود: به بردگان خود سوره یوسف را یاد بدهید زیرا هر مسلمانى كه این سوره را بخواند و به خانواده و كنیزكان خود یاد بدهد،خداوند سكرات مرگ را به او آسان مى كند و به او قدرتى مى دهد كه به برادر مسلمان خود حسد نكند.»