علوم حدیث

هم رنگ جماعت شدن

امیرالمؤمنین علیه‌السلام آمده است:

أَیهَا النَّاسُ لَا تَسْتَوْحِشُوا فِی طَرِیقِ الْهُدَی لِقِلَّهِ أَهْلِه‌.(۴)

ای مردم، در راه هدایت از کمی اهل آن وحشت نکنید.

بنابراین همراهی با گروه مؤمنان هر چند کم باشند لازم و همراهی با اکثریت غیر مؤمن صحیح نیست.