تاریخ ایران

مسلمان شدن مردم زرتشتی ایران

ایرانیان تدریجا اسلام را پذیرفته‌اند و اسلام تدریجا و مخصوصا در دوره‌های استقلال سیاسی ایران بر کیش زرتشتی غلبه کرده است.

آیین زرتشت

شهر سوال ـ

انقلاب یا توطئه

نظریه توطئه در میان نخبگان داخلی و خارجی طرفدار نداشته و بیشتر در میان خاندان پهلوی و هواداران آنان شایع است، در میان نخبگان و مورخان طرفدار ندارد، چراکه بدون بنیان علمی و خلاف واقعیت‌های واضح بوده و دلیل طرفداری شاه و خاندان پهلوی از این نظریه، کاهش فشار و فرافکنی از خود و پوشاندن عملکرد و قصورات خویش است. ابرقدرت‌ها به‌خصوص آمریکا به دلیل اینکه حفظ رژیم پهلوی برایشان حیاتی بود و هر جایگزینی در سرسپردگی قابل قیاس نبود؛ بیش ازآنچه که باید به حمایت خود از رژیم شاه ادامه دادند و زمانی متوجه شدند که باید از این حمایت دست برداشته و به دنبال جایگزین و آلترناتیو باشند که سیل خروشان ملت ایران، جای هیچ فراری باقی نگذاشته بود و آن‌ها در کنفرانس گوادلوپ به دنبال مدیریت اتفاق رخ‌داده می‌گشتند و صرفاً تصمیم آنان مبنی بر خروج شاه از ایران، این رخداد را تسریع کرد.

پیشگویی شاه نعمت الله ولی درباره انقلاب

سید نورالدین نعمت‌الله بن محمّد کرمانی معروف به نعمت‌الله ولی (متوفّای ۸۳۲ یا ۸۳۴ هجری قمری) از صوفیان سرشناس سده هشتم و نهم هجری و قطب دراویش نعمت‌اللهی است. او را شیعه دانسته‌اند.(۱)