تفسیر و علوم قرآن

آیات جهاد

شهر سوال ـ

توسل در قرآن

شهر سوال ـ

پيامبران قراني

شهر سوال ـ

ایران ودین عرب

شهر سوال ـ

مباهله در دعواهای شخصی

شأن نزول آیۀ شریفۀ مباهله درباره مسیحیان نجران است ولی شأن نزول آیه موجب تخصیص آیه به مورد خاصی نمی‌شود.

قسمت در ازدواج در آزمونهای قرانی

کفویت زوجین در قرآن:
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «اَلْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ وَ الطَّیباتُ لِلطَّیبِینَ وَ الطَّیبُونَ لِلطَّیباتِ أُولئِکَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا یقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَهٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ»؛ زنان پلید سزاوار مردان پلیدند و مردان پلید سزاوار زنان پلید، زنان پاک برای مردان پاک‌اند و مردان پاک برای زنان پاک. آنان از آن چه درباره‌شان می‌گویند منزّه‌اند و برای آنان مغفرت و روزی نیکویی است.(۱)

علم قبل از خلقت

شهر سوال ـ

هفت زمین درقران

شهر سوال ـ