فضائل اخلاقی

اعمال وفضیلت های ماه رجب

جایگاه خاص ماه رجب در میان ماه‌های دیگر به‌اندازه است که در روایتی پیامبر اکرم(ص) فرمود:
آگاه باشید که رجب ماه خداست و آن ماه بسیار بزرگی است. این ماه «اصم» نامیده شد؛ بدان سبب که هیچ ماهی در فضیلت و حرمت در نزد خدا با او برابری نمی‌کند.(۱)

لایق شهادت شدن

شهر سوال ـ

اخلاص در عمل

شهر سوال ـ

پرهیزکاری

شهر سوال ـ

اخلاص در عمل

شهر سوال ـ