واهمه خود نسبت به ابراز وجود در اجتماعات را چگونه از بین ببرم؟

من در وجود خود، دختري شاد و شوخ می‌بینم، کسی که دوست دارد در جمع دوستان یا حتی در جمع های کوچکتر یا بزرگتر اظهار نظر کند، از چیزهایی که می‌داند و اطلاعات دارد، یا دوست دارد لبخند را لب ديگران بیارد یا حتی شیطنت کند، اما در واقع خیلی گوشه گیر و تنها هستم و از جمع و شلوغی فراری ام، حتی وقتی در جمعی حضور دارم، جزو ساکت ترین افراد جمع هستم طوری که می‌گویند منزوی، افسرده و ... . در صورتیکه واقعا نمی‌خواهم اینگونه باشم. بنوعي از حرف زدن از ابراز وجود، از همه چی واهمه دارم.

بهتر بود تاریخچه بیشتر و جزیی و دقیق تری را ارسال می کردید تا دلیل این فوبیای اجتماعی مشخص می شد اما با توجه به نوشته هایی که فرمودید مشکل شما عدم توانایی در ابراز احساسات، انتقادات و گفتن کلمه نه است، که ممکن است از دوران کودکی در شما بوده باشد و با تجارب منفی و شکست هایی در رابطه با دیگران در گذشته همراه بوده است که بهتر است با بازسازی دوباره باورها و تفکرات و فراگیری مهارت های جرأت ورزی و شناسایی افکار منفی که به صورت اتوماتیک و خودکار درآمده و رفتار های ارتباطی شما را هدایت می کنند، از وضع موجود به وضع مطلوب برسید. بنابراین راهکارهای زیر ارایه می شود:

۱- نوشتن لیستی از نقاط مثبت و پیشرفت های خودتان و پرهیز از بی ارزش کردن، نادیده گرفتن آنها. زیرا مشکل شما کاهش اعتماد به خود است و معمولا افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند نقاط مثبت خود را نادیده می گیرند؛
۲- به وجود آوردن یک موقعیت موفقیت آمیز ذهنی به مدت یک هفته؛ به طور مثال شما به مدت یک هفته قبل از خواب یک موقعیت استرس زا را به ذهن می آورید و همراه با خود گویی مثبت، آرامش عضلانی و تنفس عمیق سعی می کنید که خواسته خود را به طرف مقابلتان در تصورات مطرح کنید. این کار به شما کمک می کند که یک قدم به حساسیت زدایی در بیرون نسبت به چیزهایی که احساس ترس و واهمه دارید پیروز شوید؛
۳- از فن صندلی خالی استفاده کنید؛ بدین ترتیب که اول خودتان را به جای خودتان می گذارید و سپس خودتان را به جای طرفی که نمی توانید خواسته خودتان را بگویید و سعی می کنید که از این موقعیت پیروز مندانه خارج شوید؛
۴- سعی کنید که خودتان را به هیچ وجه سرزنش نکنید و بیشتر به خودتان احترام بگذارید و خودتان را تحویل بگیرید؛
۵- سعی کنید قبل از اینکه با فردی می خواهید صحبت کنید و یا احساس تان را بگویید به صورت آگاهانه با افکار منفی و مأیوس کننده مانند نکند خراب کنم، نکند احساساتم درست نباشد و.... مبارزه کنید و با افکار خوش بینانه جایگزین افکارمنفی کنید؛
۶- سعی کنید به تدریج موقعیت های اجتماعی که برایتان پیش می آید ابتدا ایجاد جو خودمانی و صمیمیت و بعد شروع به صحبت کنید سعی نکنید که در موقعیت اول از خودتان انتظار بالایی داشته باشید و بعد از اتمام موقعیت به هیچ وجه خودتان را سرزنش نکنید؛
۷- کتاب هایی را با عنوان مهارت های جرأت ورزی تهیه کرده و مطالعه کنید.

 

دیدگاه‌ها

رمزگشايي و باب كردن اينگونه موارد ول اينكه شرعا قابل تامل باشد ولي اعلام اينكه ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده وپسر خوانده با مادر خوانده وصدورفتاوي از نگاه شوراي نگهبان عذري است بدتر از گناه كه عملا فلسفه وجودي محارم را زير سوال مي برد البته من به عنوان فردي سادات طباطبايي فرياد برآوردم وبه علماي اعلام ياداشت نوشتم كه اين پيشنهاد با روح مهرومحبت وعاطفه سازگاري ندارد وعملا صرف اينكه گاها چنين اتفاقي افتاده واكنون اين عمل قبيح توسط سرپرست رخ داده وحالا مي خواهند اين اعمال را قانوني كنند يعني كه چي كودك معصوم وبي پناهي كه بنا به هر دليلي فاقد پدر ومادر صالح بوده ودر مراكز پرورش گاهي نگهداري ميشوند چشم به درب دوخته اند كه كدام انسان با خدايي وبا وجداني كه محروم از داشتن فرزند ويا برحسب اينكه تمكن مالي دارد براساس بنيه مالي مي آيد وسرپرستي فرزند ويا فرزنداني را به عهده مي گيرد ومحبت را ارزاني همسر نازاي خود مي نمايد اكنون بايد اين بچه به مثابه بره وگوساله را گواينكه دامداري بنشيند وبزرگ شدن آنها را نظاره گر باشد براي پرورش ومطامع مالي ناشي از پرورش خرخره اين حيوانات را به بوسه ساطور وچاقوي قصاب مي سپارند اكنون آن فرزند بايد نگران اين باشد وآن زني كه نازا ويا مسئوليت تربيت فرزند خوانده را عهده دارگرديده تنش بلرزد اين طفل را بزرگ كند وبعد تحول همسرش وولي خوانده فرزند دهد ويا به قولي مار در آستين پرورش دادني كه براي خودش هوو تربيت كند بنابراين ديگر نه مهري ونه عاطفه اي باقي مي ماند وبا اين عمل خوي فرزند وپدري ومادري را ما با قانوني كاملا غير اخلاقي وضد ايتام نشانه رفته ايم لذا علماي ديني وفضلا به تور جدي به اين مهم توجه داشته باشند كه بايد پاسخگو باشند در ايران اسلامي قوانيني مطرح كه روح اسلام را ازرده ومنشا شهواني در آن ديده شده اميدوارم تمامي دل سوختگان مكتب قرآن به فريضه مهم بپردازند وهشدارهاي لازم وتبعات منفي ناشي از اينگونه مصوبات شوراي نگهبان را درجامعه اعلام دارند والعاقبتوللمتقين

تصویر soalcity

ضمن عرض سلام و احترام به دغدغه شما
ما اظهار نظری درباره ماهیت این مساله نداریم. اما توجه به نکاتی را لازم می دانیم:
اولا این گونه مباحث نباید با رویکردهای احساسی پیگیری شود. بلکه باید تابع بحث های تخصصی و فنی باشد.
ثانیا بین جایز بودن و تشویق کردن دیگران به عملی فرق وجود دارد. و آنان که این مساله را جایز دانسته اند، به آن تشویق و ترغیب نمی کنند. و باید توجه کرد که می توان در عین جایز دانستن، از آن پرهیز نیز داد. که در زبان شرعی به این نوع مواجهه کراهت می گویند. و مباحثی در این باره نیز بیان شده است. از جمله جناب جواد فاضل لنکرانی بحثی فقهی ای درباره کراهت شدید این گونه ازدواج بیان کرده اند.
ثالثا فقه جای قیاس نیست. و نمی توان احکام فرزند را به فرزند خوانده تسری داد. که شما بحث فلسفه وجودی احکام محارم را مطرح کرده اید.
رابعا ممکن است در این گونه مباحث حساسیت های بیجایی شکل گرفته باشد. که برای توضیح بیشتر می توانید به بحث ازدواج پیامبر (ص) با زینب بنت جحش که همسر فرزند خوانده ایشان بوده اند مراجعه نمایید. و بنگرید که این گونه مصالح و مفاسد با عقل بشری درست درک نمی شود. مثل آنکه شما این گونه مسائل را با روح عاطفه سازگار نمی دانید در حالی که پیوند ازدواج نیز، خالی از عاطفه نیست.
خامسا ممکن است مصالحی با این حکم تامین شود. بدون آنکه مطابق تصور شما، غرض از چنین ازدواج هایی نگاه غریزی باشد. به عنوان مثال زن و شوهری دختری را به فرزند خواندگی پذیرفته اند و برای اینکه در دوران نوجوانی او، مساله فرزند خواندگی را برایش بازگو نکنند و از سویی نیز پدر خوانده در خانه در رعایت مباحث محرم و نامحرمی دچار مشکل نباشد، دختر را به عقد پدرخوانده در می آورند. تا زمانی که دختر به سن ازدواج رسید، مساله را به او بازگو کرده و از آن پس، دختر خوانده مساله حجاب را مراعات نماید. و از عقد پدر خوانده در آید.

با سلام عينا نظريه حضرت آيت الله مكارم شيرازي طي شماره ۳۹ ازدواج با فرزند خوانده به مصلحت اونيست وجايز نمي باشد

تصویر soalcity

سلام علیکم
همان گونه که فرموده اید، مبنای حضرت آقای مکارم، تشخیص مصلحت است. و ممکن است کسان دیگری، مصلحت را به نحو دیگری تشخیص دهند. ما در صدد قضاوت بین طرفین ماجرا نیستیم که کدام مصلحت را دقیق تشخیص داده، اما این قدر واضح است که مساله می تواند اختلافی باشد.

با سلام نگاه من نسبت به مقوله ازدواج پدرخوانده با فرزند خوانده وپسرخوانده با مادر خوانده فارغ از موارد احساسي است وهمانگونه كه اعلام داشتم عليرغم اينكه با مسائل شرعيات به لحاظ فقهي منافاتي ندارد ولي عملي است قبيح بطور مثال فردي كه با همسر خود داراي علقيت ومحرميت است وصرف به مبحث شرعيات از ديده خود كه بدان واقف است درجامعه واجتماع عمومي بطور علني همسر خود را در آغوش وبغل نموده وبا بوسه ابراز علاقه نمايد.

نظرات