راه خلاصی از تلقین منفی و اوهام و افکار مزاحم چیست؟

 

راه خلاصی از تلقین منفی و اوهام و افکار مزاحم چیست؟

۱- اراده خود را تقویت کنید: تلاش برای تقویت اراده از گام های مهم در امر بهبود است، نگویید اراده از ما سلب شده است، ممكن است اراده انسان ضعیف شود، ولی هیچ گاه از بین نمی رود، برای تقویت اراده راه های زیادی پیشنهاد شده است كه به برخی از آنها اشاره می كنیم:
الف) تلقین به خود: از تلقین منفی و نمی توانم خودداری کنید. این کار ممکن است دشواری هایی داشته باشد اما شدنی است، انچنانکه بسیاری از افراد توانسته اند، و شما هم کافی است خود و توانایی هایتان را باور کنید. برای این کار لازم است لیستی از توانایی هایتان را تهیه کنید. سپس خواهید دید که شما توانا هستید و قادرید مدیریت فکر و غریزه داشته باشید.
ب) به پایان رساندن كارهای نیمه تمام هم در تقویت اراده مؤثر است. سعی كنید هیچ كار نیمه تمامی را از خود به جای نگذارید.
ج) تمركز بخشیدن به فعالیت های گوناگون و پراكنده: تلاش كنید از كارهای متعدد و متنوع پرهیز نمایید، چون موجب پراكندگی و به هم ریختگی انسجام فكر می شوند.
۲_ از بیکاری و تنهایی پرهیز کنید: بیکاری و تنهایی دو عامل اساسی هستند. بنابراین لازم است با انجام کارهای متنوع ورزشی، هنری، اجتماعی، مذهبی و...هم از میزان تنهایی و بیکاری کاسته شود و هم ذهن و فکر را به سمت امور مفید سوق داد. اگر به اندازه کافی کارهای متنوع و برنامه ریزی در زندگی وجود داشته باشید، مدیریت فکر کار دشواری نخواهد بود.
۳_ تغییر شرایط در هنگام هجوم افکار آزار دهنده: زمانهایی که افکار جنسی به فرد هجوم می اورد، لازم است شرائط را تغییر دهد و موقعیت را ترک کند یا تغییر دهد. و خود را با کار یا فکر دیگری مشغول کند.
۴_ توجه و مرافبت از مناسک و اعمال عبادی: توجه بیشتری به نماز جماعت و نماز اول وقت داشته باشد.
۵_ قیچی کردن محرک ها: حضور در محیطها و فضاهای تحریک کننده و معاشرت با افرادی که چنین وضعیتی را تقویت می کنند را از بین ببرد و افراد شایسته و محیط های سالم را جایگزین نماید. به عبارت دیگر بهتر است دروازه ی ورودی ذهن که چشم و گوش هست را کنترل کنیم. اگر نگاه به یک فیلم، عکس، نامحرم و ... تأثیر منفی می گذارد، که ناخواسته تأثیرگذار است، دروازه ها را کنترل کنیم.
۶_ توکل به خدا و استمداد از او: در این مسیر و همه مراحل زندگی از خداوند بزرگ کمک گرفته شود. ارتباط معنوی خود را با خالق متعال گسترده کنید و او را در کنار خود و در همه ی لحظات احساس کنید.
۷_ افكار جنسی و مزاحم را كه به ذهنتان خطور می كند بلافاصله با ذكر خدا و یاد آسیب های معنوی، جسمی، روانی، و اجتماعی این افکار و در ادامه عمل زشت بعد از آن، از خود دور نمایید.
ضمن اینکه سعی کنید نامزدتان را عاشقانه دوست داشته باشید و از فکر در مورد روابط گذشته تان خودداری نمایید. وقتی ایشان را بر اساس معیارهایی صحیح انتخاب نمودید، فکر کردن مجدد به دیگر گزینه ها ایجاد شک و تردید را به دنبال دارد. پس توصیه می کنیم فکر خود را کنترل نمایید.

کلمات کلیدی: 

نظرات