آیا جایز بودن ازدواج موقت در قرآن بیان شده است؟

ازدواج موقت

«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً؛[نساء/۲۴] با زنانی که عقد موقت می‌بندید‚ لا‌زم است مزد آنان (مهر) را بپردازید‚ و این یک امر واجب است.»

کتاب شبهای پیشاور در بحث متعه چنین می نویسد: « در زمان پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) و در تمام دوره خلافت ابوبكر و نیز تا اواسط خلافت عمر، متعه براى كلیه مسلمانان جایز و مشروع بود. این كار در میان امت اسلامى جارى و حلال بوده است.
عمر در اواسط دوران خلافتش، با بیان جمله «دو متعه، متعه حج و متعه نساء كه در زمان پیامبر وجود داشت را اینجانب حرام اعلام مى كنم و عمل كنندگان به آن ها را مجازات مى كنم»، حلال خدا را حرام نمود و سنت پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) را زیر پا گذاشته و بدعتى تازه در دین اسلام به وجود آورد. از آن تاریخ تاكنون، پیوسته كلام عمر تقویت شد، و چنان جماعت تسنن آن را پذیرفتند كه اینك گمان مى كنند این حلال خدا، بدعتى از جانب شیعیان مى باشد. حال آن كه حرام نمودن متعه، بر خلاف نص صریح قرآن مجید و عمل رسول الله (صلى الله علیه وآله) و اصحاب ایشان است. جالب تر این كه: عمر براى این حكم خود اصلا دلیل و برهانى اقامه نكرده است. او حتى در همین حكم، اقرار مى كند كه این كار در زمان پیامبر و ابوبكر مشروع و حلال بوده است و من آن را حرام مى دانم.
برخى از علماى اهل سنت، كاسه داغ تر از آش شده و در كتب خود، ده ها دلیل براى اثبات بر حق بودن این حكم عمر، و باطل و بى اساس بودن حكم قرآن، سنت پیامبر و خلیفه اول آورده اند. براى مثال عده اى آیه فوق را مربوط به نكاح دائم مى دانند، لیكن علمایى چون طبرى در جزء پنجم تفسیر خود، امام فخر رازى در جزء سوم مفاتیح الغیب و دیگران، این آیه را در كتب خود در باب نكاح المتعه آورده اند. امام بخارى و امام احمد حنبل نیز در صحیحین خود از عمران بن حصین نقل كرده اند كه گفت: «آیه متعه در كتاب خدا نازل شد. ما در زمان پیامبر خدا به آن عمل مى كردیم. آیه اى هم در حرمت آن نازل نشد و پیامبر خدا هم در زمان حیاتش ما را از آن منع نكرد، مردى به رأى و میل خود هر چه دلش خواست گفت!! بخارى مى گوید: این مرد عمر بن الخطاب بوده است.»[۱]

برخى دیگر تلاش دارند تا آیه شریفه : «إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ؛[مومنون/۶] مگر بر جفت هایشان یا كنیزان ملكى آن ها كه هیچ گونه ملامتى در مباشرت این زنان بر آنان نیست» را ناسخ آیه فوق قلمداد كنند.
با اندكى توجه مى توان دریافت كه سوره مؤمنون، سوره مكى و سوره نساء سوره مدنى است. از آنجا كه سوره هاى مكى از نظر زمانى مقدم بر سوره هاى مدنى مى باشند؛ لذا ناسخ نباید قبل از منسوخ باشد. علاوه بر این و با فرض درست بودن این ادعا، چرا ـ حتى به اقرار خود عمر خلیفه دوم ـ این عمل در زمان حیات پیامبر و یا ابوبكر تعطیل و حرام نشد. بسیارى از اكابر علماى اهل سنت از جمله جارالله زمخشرى در تفسیر كشاف آیه متعه را از محكمات قرآن دانسته اند كه نسخ هم نشده است. به همین دلیل است كه مالك بن انس ـ امام مالكى ها ـ متعه را هنوز مجاز و مشروع مى داند.

نداشتن شرایط زناشویى نظیر ارث، طلاق، عده و نفقه، دلیل دیگرى است كه عده اى براى آن بیان مى كنند و زن متعه را زوجه حقیقى نمى دانند. در پاسخ باید گفت:
* اولاً متعه خود نوعى نكاح است و مصداق زوجیت نیز بر آن مترتب است، كه براى سهولت و آسانى امت و به منظور جلوگیرى از زنا، برخى از قیود و شرایط آن تخفیف داده شده است.
* در مورد ارث باید گفت: ارث بردن از شرایط ثابت زوجیت، به طور مطلق اعم از دائم و موقت نیست چون زنانى هستند كه با وجود زوجیت، از شوهر ارث نمى برند، مانند: زوجه كتابیه و زوجه ناشزه و نیز زنى كه قاتل زوج خود باشد.
* همین طور است حق النفقه این گروه از زنان كه از نفقه شوهر محرومند. پس نفقه نیز از شرایط ثابت و حتمى زوجیت نمى باشد.
* محرومیت زن متعه از حق الارث نیز بستگى به فتواى فقهاى مختلف دارد.
* در مورد عده، زن متعه هم باید عده نگه دارد و حداقل آن ۴۵ روز است.

برخى دیگر، حكم عمر را به تنهایى سندى معتبر و براى نسخ و لغو متعه، كافى مى دانند. در پاسخ باید گفت: مقام و موقعیت ناسخ باید بالاتر از ابلاغ كننده باشد. چون عمر از رسول الله(صلى الله علیه وآله) نمى تواند بالاتر باشد، پس این دلیل هم باطل است. مضافاً بر این كه هیچ حدیثى، چه از شیعه و چه از سنى، وجود ندارد كه پیامبر، قول عمر را سندیت بخشند و مسلمین را به پیروى از آن فراخوانند. علاوه بر این اگر خلیفه اى بتواند حكم پیامبرى را فسخ كند، مى توان گفت كه: حاكمان و خلیفه هاى بعدى نیز مى توانند حكم خلیفه را فسخ كنند. از جمله امام على(علیه السلام) هیچگاه این حكم را نپذیرفته اند و یا حاكمان كشورهاى اسلامى صیغه متعه را جایز شمرده اند اما سخن عمر همچنان پابرجاست!!
بنابراین به این نتیجه خواهیم رسید كه چون آیه متعه، از آیات محكمات است و در زمان رسول الله(صلى الله علیه وآله) نیز نسخ نگردیده، پس نص صریح قرآن و سنت حسنه پیامبر خدا است كه باید تا ابد ادامه داشته باشد، و از شیوع فحشا و زنا جلوگیرى نماید. در حقیقت متعه، همان ازدواج ولى با شرایط خفیف تر و آسان تر است.[۲]

[۱]. صحیح بخارى، ج ۲، ص۵۳ و ج ۵ ، ص۱۵۸؛ مسند احمد، ج ۴، ص۴۲۹؛ صحیح مسلم، ج ۴، ص۴۸؛ شرح مسلم، ج ۸، ص۲۰۵.
[۲]. شبهای پیشاور ص ۱۷۰.

دیدگاه‌ها

متعه از تمتع و به معنای بهره بردن است، یعنی زنی که شما به هر طریق یعنی مال یا غنیمت جنگی ( کنیز ) به دست می آورید و از آن بهره جنسی میگیرید، در کجای این کلمه ( متعه ) بحث زمان مطرح است که شما موقت بودن را هم به آن وصل میکنید؟، تمتع یعنی بهره بردن، موقتی بودنش از کجا می آید، منظور میتواند همان ازدواج باشد، پس چرا کلمه متعه به کار رفته به دلیل اینکه فراتر از ازدواج از حیث دستیابی است، شما در ازدواج باید به خواستگاری رفته، و زنی را عقد نمائید، اما در متعه یا غنیمت به دست می آورید و یا با پول کنیزی را میخرید، این میشود متعه اما مدت در آن وجود ندارد، و چیزی قراردادی نیست، که زن و مرد با هم شرط کنند، و گرنه میشود همان فحشای شرعی.

تصویر soalcity

سلام
به نظر می رسد اگر کمی دقت می کردید، این سخن را طرح نمی کردید. چون به غنیمت جنگی یا کنیز، لازم نیست پول بدهند. حال آنکه قرآن این کار را واجب می داند . بلکه یا رایگان به دست آورده اند یا پولش را به غیر خودش داده اند. پس برداشت شما از آیه کاملا نامربوط است.

با سلام
واقعا تاسف آوره که اینقدر راحت نثر قرآن رو به دلخواه تفسیر می کنید
با ازدواج موقت تنها ظاهر قضیه رو شرعی جلوه می دهید، با اینکه قانون اسلامی هست ولی در این مورد ایرانی است نه اسلامی
به قول دوستمون همون فحشای شرعی!!!
منظور قرآن از ازدواج تنها ازدواج دائم بوده و بس
برداشت شما خیلی سطحی بوده، به علاوه شما هیچ مدرکی ارئه ندادید که ثابت کند در زمان پیامبر ازدواج موقت وجود داشته!

تصویر soalcity

سلام
ظاهرا مطلب را مطالعه ننموده اید و الا در بیان مطلب از قرآن دلیل آورده شده و مطالب تاریخی و حدیثی مرتبط به زمان پیامبر (ص) نیز بیان شده است.
از سویی نیز برای ادعای خود هیچ دلیلی نیاورده اید.

بنظر میرسه ایشون بیشتر از روی تعصب زنانه جواب دادن، از نوع نوشته و عصبانیت متنشون هم مشخصه

حساسیت زنانه!
عجب!
برادر الان خودت خودتو نقض کردی!

اگه چنین حکمی در زنان حساسیت به وجود میاره نمیشه گفت که این حکم خداست
چراکه اسلام دینی است با تطابق بر فطرت بشر!
و اگه چیزی در دین ببینیم که با فطرت در تضاد باشه باید بهش شک کرد!

اصلا یه سوال از شخص شما دارم!

بنظر شما درسته که یه مرد متاهل یه زن دیگه رو مخفیانه صیغه کنه؟؟
اگه درسته بفرمایید تفاوت این کار با خیانت چیه!

موفق باشید ...

خوب دوست عزیز شما که الان بر کرسی مجتهدان نشسته اید، بگید چطور می شه تعداد زیادی روابط غیر شرعی که هر روز رخ می ده را جلشون را گرفت، ایا این بهترین راه نیست؟؟؟؟؟؟؟؟! فکر می کنید، دختری که هرگز نمی تونه ازدواج کنه، چطور جلوی این نیاز خودش بیسته، در حالی که در خود قران گفته شده انسانها ضعیف افریده شدند.... پسری که بتونه از این راه خودش را تخلیه کنه، مجبور نیست بره و دست به تجاوز بزنه، یا دختری را از راهش منحرف کنه، کمی فکر کنید و اینقدر خشکه مقدس نباشید.!!!!

پرسیدن موقتش از کجا آمده... در نکاح دائم با تعیین "مهر" بوده(أَن­تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم) و ازدواج موقت با تعیین "اجرت" است(فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).

در جواب کاربری که گفتند از ازدواج موقت در زمان پیامبر هیچ مدرکی وجود ندارد واضحتر ازینکه از سخن خلیفه دوم چنان برمیاید که در زمان رسول خدا این امر حلال بوده؟
«متعتان کانتا حلال علی عهد رسول الله وانا احرمهما و اعاقب علیهما متعه النسا ومتعه الحج» دو متعه در زمان حضرت رسول الله حلال بودند ولی من انها را حرام میکنم وهر کس که به این دو عمل کند من او را مورد عقاب وسرزنش قرار میدهم .

همانطور که حضرت امیر المومنین امام علی (ع) فرمودند : « لولا ابن الخطاب نهی عن المتعه ما زنی الا شقی» اگر چنانچه عمر ابی الخطاب از ازدواج متعه نهی نمی کرد هیچ کس زنا نمی کرد فقط افراد پست.

برادر عزیز! اگر کمی به عقلتون رجوع کنید با توجه به شان و منزلتی هم که برای امام علی قایل هستید میفهمیدید که امام علی چنین چیزی را نگفتند چون همین الان شرایط جامعه ی ما که ازدواج موقت هم در اون وجود داره به راحتی این سخن را نقض میکنه با توجه به سایر گفته های ایشون هم میشه به راحتی فهمید چنین سخن سطحی سخن امام علی نیست و مورد بعدی هم این که شما برای توجیه ازدواج موقت موضوع سخت بودن ازدواج برای جوانان و نداشتن موقعیت مالی و... را ذکر میکنید که الحمدا.. در گذشته دختران انتظارات زیادی نداشتند و جهاز زیادی هم که نمیخواستند!... پس چرا باید چنین تجویزی برای جامعه ای که ازدواج در آن به راحتی و در سن کم صورت میگرفته شود؟ آهان مگر اینکه ۴تا هم کم باشد و مرد آن جامعه به جز نکاح هم و غم دیگری نداشته باشد

سلام . نظرمن اینه که اگه عقد موقت ایرادی داشت توی سوره مذکور .منظور از مدت چیه پس. اگه مدت به خاطر طلاق و.....است خب باشه .یارو از نظر مالی وضعش توپه .میبینی ده ها زن میگیره وطلاق میده مهرشون هم پرداخت میکنه حالا نمیدونم گناهه یا نه . (البته ازدواج موقت شاید هم به شرایط زن مرد هم بستگیداشته باشه ) این نطر جهت باز کردن بحث مطرح شد

تصویر سید پاسخگو

با سلام
۱- ازدواج به دو صورت مطرح شده ازدواج دائم یا ازدواج موقت در ازدواج دائم مرد باید اجازه طلاق بدهد و تا زمانی که مرد زن را طلاق ندهد هر چند بودن در آن زندگی به میل زن نباشد و بخواهد خارج شود نمی تواند کاری کند، ولی در ازدواج موقت زن می تواند نسبت به مسائل و اختیارات داده شده مدتی را برای بودن با مرد انتخاب کند و بعد از اتمام مدت نیازی به بودن مرد برای جاری شدن صیغه طلاق نمی باشد که این خود باعث آزادی عمل برای زن می باشد که زن با این تصور، اگر از ازدواج قبلی آسیب دیده است نیازی نیست که دوباره ازدواج دائم دیگری انجام دهد و می تواند با کسی که قرار است ازدواج کند در مدتی به طور حلال و آزادانه باشد و ایشان را مورد ارزیابی قرار دهد چنانچه از لحاظ مسائل اخلاقی و ... با ایشان سنخیت ندارد بلافاصله بعد از اتمام مدت و نگه داشتن عده به ازدواج با دیگری فکر کند.
۲- ازدواج موقت یا کلا ازدواج برای افراد پولدار نیست، همانطور که پيامبر (صل الله عليه واله وسلم) فرمودند:
((التمسوا الرزق بالنكاح و من ترك التزويج مخافه العيله فقد ساء الظن بربه))۱
((طلب روزي نمائيد با ازدواج كردن پس كسيكه ازدواج را ترك كند از ترس به فقر ،براستي كه به پروردگار خويش بدگمان شده است))
بسياري از افرادي كه ازدواج كرده اند به اين نكته معترفند كه هزينه ازدواج آنها به طرز عجيبي فراهم گشته است و اين اصطلاح زياد رواج يافته كه خداوند پول دو كار را خيلي زود فراهم مي كند: يكي از آنها هزینه ازدواج است.
بسيار پيش آمده كه افراد در اثر ازدواج از فقر نجات يافته اند (البته ازدواج هايي كه خرج هاي ميليوني براي آنها مي شود و اسراف فراوان و ريخت و پاشهاي بي حد و حساب مي شود خود ممكن است از موجبات فقر باشد) و زياد اتفاق افتاده كه جوانها بواسطه ازدواج سر و سامان گرفته اند.
درست است كه امروزه نيز مشكلات فراوان است اما يادتان باشد كه موضوع ازدواج، موضوع مورد محبت خداست و اين نه بدان معناست كه هيچ سختي به شما نمي رسد و هم نه بدان معناست كه لازم به كوشش و تلاش نيست، هم تلاش كنيد، هم اميد داشته باشيد، هم زحمت بكشيد و هم دعا كنيد، هم توكل كنيد و هم كار كنيد.
۳- در ضمن اگر در ازدواج موقت شرایط آن رعایت گردد مانند ازدواج دائم حلال و مورد رضای خدا می باشد و اینکه می فرمایید نمی دانم که گناه است یا نه به احکام الهی شک دارید؛
در این مورد باید عرض کنم که ما تا زمانی که یاد نگیریم که باید مطیع اوامر الهی باشیم و استنباط احکام کاری است بس دشوار و علمی که نیازمند دارا بودن بعضی از علوم است، لذا کاری نیست که بغال یا فروشنده سر کوچه آن را انجام داده باشد که امثال من نوعی به آن تشکیک کنند که نمی دانم آیا این کار درست است یا نه و حتی ما در این حد از علم هم قرار نداریم که بدانیم مراجع عظام طبق چه آیه و چه روایتی و طبق کدام یک از اصول استنباط احکام کر ده اند که بخواهیم نسبت به آن نظر بدهیم، پس به نظر بنده بهتر است که ما مقلد بمانیم و درست یا غلط بودن فتاوای مراجع کاری نیست که ما در آن تخصص داشته باشیم و ابراز نظر کنیم.
موفق باشیم.

سلام باوجودمتعه وازدواج موقت چه نیازی به اجازه خدابرای ازدواج۴باربودن مردبود؟!چه نیازی به صبربرای عدم ازدواج؟بعدکاربه این خوبی وپرلذت چرابه دل عربای هوس بازننشست؟

تصویر پاسخگوی اعتقادی

پاسخ :
باسلام وتشکر .
در ابتدا باید اشاره شود که فلسفه ازدواج عموما وازدواج موقت خصوصا چیزی نیست که شما تصور نموده اید برای روشن شدن مسله باید گفت :
ازدواج موقت يكي از منطقي ترين و مترقي ترين دستورات اسلام است . اگر با اندك تعقل و انصاف و آزاد انديشي بدان نگريسته شود، همخوانی دستورات اسلام با واقعيت ها و نيازهاي بشر و ضرورت هاي گوناگون زندگي آشكار مي شود.
ازدواج موقت تفاوت ماهوی با اصل ازدواج دائم ندارد و اصول روابط طرفین و ضرورت های طرفینی در آن هم لحاظ شده است. این امر در اسلام به عنوان امري خاص و مربوط به شرايط ويژه و ضروري است؛ در واقع ازدواج موقت به عنوان راهکاری برای مواقع غیر عادی و ضروری قرار داده شده ، هم ‌چنان که طلاق حرام نشده و راهکاری برای مواقع خاص و اجتناب ناپذیر قرار داده شده است.
به همین خاطر در روایات، ازدواج موقت و چند همسری تشویق نشده است . اگر در مواردی نسبت به متعه تشویق شده، به جهت مبارزه با بدعتی بود که افرادی گذاشتند و حلال خدا را حرام شمردند. (۱)ازدواج موقت به خودی خود مورد تشویق نیست، بلکه در روایاتی از ازدواج موقت بدون لزوم و ضرورت نهی شده است.
در برخی روایات آمده امامان معصوم در برابر سوال برخي از اصحاب خود در مورد ازدواج موقت فرمودند :
« تو را با نكاح متعه چه كار و حال آن كه خداوند تو را (با داشتن همسر) از آن بي نياز كرده است ؟ ». (۲)
در روایت دیگر ضمن نهی از ازدواج موقت غیر ضروری می‌فرماید: «بر ازدواج موقت اصرار نداشته باشید. بر شما لازم است بر ازدواج دائم، به عنوان سنت رسول خدا؛ پس با مشغول شدن به ازدواج موقت، از همسران خود غافل نگردید که آنان کافر شوند و از این حلال و حکم خداوند بیزاری بجویند و اجازه دهنده آن (یعنی ما امامان) را نفرین کنند و دشنام دهند». (۳)
پس نگاه کلی اسلام در این خصوص نگاهی خاص و در مقام اضطرار و ضرورت های خاص است .
فرق این راهکار با روسپی گری و تن فروشی چیست و آیا ماهیت صیغه و ازدواج موقت مشابه ماهیت این رفتار شنیع با پیامدهای شناخته شده منفی آن نیست ؟
اگر منظور این است که در ازدواج موقت همانند روسپی گری، بهره مندی جنسی و مالی از دو طرف مبنا و معیار است،این امر در ازدواج دائم هم به شدت و قوت اما به شکلی کلی تر و مبنایی تر مطرح است حتی می توان گفت معیار اصلی طرفین در اغلب ازدواج ها به رغم تعابیر محترمانه ای که در این خصوص به کار می رود ،در واقع همان امر روشن و البته منطقی و غریزی است.
این که مردی بخواهد با ازدواج در کنار فردی از جنس مخالف، نیازهای طبیعی و غریزی خود را برطرف نماید و برای این امر به دنبال بهترین مورد و گزینه باشد ، هیچ نامعقول و غیر منطق نیست، چنان که زنان هم ممکن است، بلکه غالبا در بین خواستگاران کسی را بر می گزینند که بیش ترین توانایی برای برطرف کردن نیازهای مادی و روحی و عاطفی و جنسی آنان را داشته باشد .
اما اگر منظور آن است که در این نوع ازدواج ها به هیچ وجه به جنبه انسانی و روحی و عاطفی طرفین توجهی نمی شود و به تعبیر دیگر نوعی استثمار دو طرفه و حیوانی رخ می دهد که تبعات منفی بسیاری دارد و موجب اشاعه فحشا و دریدگی رفتاری می شود، این ادعا به هیچ وجه صحیح نیست، زیرا :
اولا :در ماهیت ازدواج موقت در اسلام هیچ گاه ارتباط جنسی کوتاه و صرف لحاظ نشده، بلکه ازدواج موقت راهکاری است برای بسیاری از افراد که زمینه و تمکن و بستر تشکیل زندگی کامل و همه جانبه را به دلایل گوناگون ندارند ، اما در عین حال نیازهای طبیعی و غریزی و روحی شان با ازدواج درجه دو و با تعهدات کم تر قابل حل است . در نتیجه کم نیستند افرادی که ازدواج موقتی طولانی مدت و محترمانه و با همه ابعاد روابط زوجین حتی با تشکیل خانواده دارند و از آن هم راضی هستند.
دوم : ازدواج موقت نتایج و ثمرات متفاوتی دارد . تنها راهکاری برای بهره مندی جنسی نیست ، بلکه در بسیاری از موارد این راهکار تنها راه حل بر طرف نمودن مشکلاتی از قبیل محرمیت ها است؛ در واقع در موارد بسیاری مانند فرزند خواندگی ها و پرستاری از افراد پیر و سالمند و یا ایجاد محرمیت های مصلحتی، ازدواج موقت، به دلیل پایین بودن حجم تعهدات و آسانی انجام و بی نیازی به طلاق ، تنها راه کار حل مشکل است.
سوم :در مقوله ازدواج موقت سخن از انتخاب کاری ناشایست در برابر رفتار صحیح و مطلوب نیست ، یعنی انتخاب گزینه ازدواج موقت به معنای رها کردن گزینه صحیح و منطقی به حساب نمی آید، بلکه در موقعیت لزوم انتخاب گزینه ای بین فحشا و روابط بی حد و حصر و یا روابط محدود و ضابطه مند، اسلام گزینه دوم را برگریده است.
چه ما قبول کنیم و چه نکنیم غریزه جنسی یکی از نیرومندترین غرائز انسانی است، تا آن جا که پاره‏ای از روانکاوان آن را تنها غریزه اصیل انسان می‏دانند . تمام غرائز دیگر را به آن باز می‏گردانند. از سوی دیگر این یک قانون کلی است که اگر به غرایز طبیعی انسان به صورت صحیحی پاسخ داده نشود، برای اشباع آن متوجه طریق انحرافی خواهد شد، زیرا غرایز طبیعی را نمی‌توان از بین برد.
بر فرض بتوان آن را به طور موقت سرکوب کرد، اما این به هیچ وجه پاسخی مناسب به یک نیاز اساسی و نیرومند نیست . سرخوردگی و توقف در مسیر تعالی و کمال را به دنبال خواهد داشت ؛ بنا بر این راه صحیح آن است که غرائز را از طریق معقولی اشباع کرده و از آن‏ها در مسیر زندگی بهره‌برداری نمود.
باید بپذیریم که چه در گذشته و چه در حال به دلایل گوناگون، امکان ازدواج دائم برای بسیاری از افراد فراهم نبوده و نیست؛ در بسیاری از محیط ها و فرهنگ ها افراد در سنین خاصی قادر به ازدواج دائم نیستند، یا افراد متأهل در مسافرت‏های طولانی و یا در مأموریت‏ها و یا به علل دیگری با مشکل عدم ارضای غریزه جنسی رو به رو می‏شوند؛ یا افراد متعدد به خصوص بانوان بعد از از دست دادن همسران شان به رغم نیاز شدید به همدم و همسر ، توان ورود در این عرصه را در خود نمی بینند و از برخوردهای بد جامعه هراس دارند .
در واقع زنانی که به هر دلیل ازدواج نکرده اند ، ولی نیاز جنسی و عاطفی دارند ، همچنین زنانی که همسر خود را از دست داده اند و امکان یا تمایل ازدواج مجدد و دائم ندارند ، همچنین مردان یا جوانان مجردی که در موقعیت و وضعیت مالی و اجتماعی ازدواج نیستند و یا دسترسی به همسران خود ندارند و یا به هر دلیلی نیاز جنسی شان با همسر خودشان ارضا نمی شود، ارتباط مستقیم و جدی با مسئله ازدواج مجدد دارند که به نظر می رسد ازدواج مجدد تنها اره کار منطقی در برابر این افراد است.
در خصوص مردانی که نیاز جنسی شان با همسرشان برآورده نمی شود ( که البته بر اساس سرد مزاجی طبیعی در بانوان این مردان در همه جای دنیا کم هم نیستند) با در نظر گرفتن همه آنچه گفته شد ، به علاوه این واقعیت که به دلایل گوناگون تعادل میان مرد و زن همواره به هم می‏خورد و زنان بدون همسر بیش تر از مردان در جامعه می مانند ، ناچاریم یکی از سه راه ذیل را انتخاب کنیم :
أ) مردان تنها به یک همسر دائم در همه موارد قناعت کنند. زنان بیوه تا پایان عمر بدون همسر باقی بمانند. تمام نیازهای فطری و خواسته‏های درونی و احساسی خود را سرکوب کنند.
ب) مردان فقط دارای یک همسر قانونی باشند، ولی روابط آزاد و نامشروع جنسی را با زنانی که بی شوهر مانده‏اند، به شکل های گوناگون برقرار سازند.
ج) کسانی که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند و از نظر جسمی و مالی و اخلاقی مشکلی برای آن‏ ها ایجاد نمی‏شود، نیز قدرت بر اجرای کامل عدالت میان همسران و فرزندان دارند، به آن‏ها اجازه داده شود که بیش از یک همسر انتخاب کنند یا ازدواج موقت داشته باشند.
حال اگر بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم، باید گذشته از مشکلات اجتماعی که به وجود می‏آید، با فطرت و غرائز و نیازهای روحی و جسمی بشر به مبارزه برخیزیم. هم چنین عواطف و احساسات این گونه زنان را نادیده بگیریم. اما این مبارزه‏ای است که پیروزی در آن نیست. به فرض که این طرح عملی بشود، جنبه‏های غیر انسانی آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
اگر راه دوم را انتخاب کنیم، باید فحشا را به رسمیت بشناسیم . انواع مشکلات روحی و فرهنگی و اجتماعی که دامنگیر این گونه روابط آزاد می شود ، بر جامعه بپذیریم؛ يعني همان چيزي كه در بدترين شكل در غرب رواج دارد و تجارت سكس را به دومين تجارت قاچاق در جهان بدل نموده است .
تازه زنانی که به عنوان معشوقه مورد بهره برداری جنسی قرار می‏گیرند، نه تأمین مالی و اجتماعی و ... دارند و نه آینده‏ای در خور و سرنوشتی معین. چنان که شخصیت آن‏ها در این فرایند پایمال شده است . وجدانی سرخورده و احساسی سرشار از ملامت خود دارند . این‏ها اموری نیست که انسان آگاه آن را تجویز کند.
بنا بر این تنها راه سوم می‏ماند که هم به خواسته‏ های فطری و نیازهای غریزی زنان در موقعیت های خاص پاسخ مثبت داده شده ، هم از عواقب شوم فحشا و نابسامانی زندگی این دسته از زنان جلوگیری شود و جامعه نیز از گرداب گناه در امان بماند.
در این میان دو ضرورت مهم اجتماعی وجود دارد :
یکی آن که وجود زنان بی سرپرست و بیوه در جامعه به دلایل گوناگون اقتصادی و روحی و غریزی می تواند موجب مفاسد و مشکلات فردی و اجتماعی هم برای خودشان و هم برای مردان جامعه و هم فرزندان شان گردد ، در حالی که با یک ازدواج موقت یا دائم اما کمرنگ تر از ازدواج اول ، بخش عمده این نیازها برطرف شده و خطرات بسیاری در این زمینه برطرف می گردد.
دیگر آن که انگیزه های موجه جنسی در مردان آن هم در شرایط خاصی که معمولا از طریق همسر خود توان برآورده ساختن آن را ندارند ، در پاره ای موارد تعدد زوجات یا ازدواج موقت را کاملا منطقی می‏کند . با ازدواجی مشروع از فشارهای ویرانگر روحی که ممکن است همه توان مفید اجتماعی یک مرد را گرفته و او را وادار به رفتارهای بسیار پر خطر و پر آسیب نماید، جلوگیری می شود.
اگر واقع بینانه بنگریم ،می بینیم در وضعیت احساس نیاز، با توجه به قدرت این نیرو در مردان و تاثیرگذاری آن در تصمیمات و رفتارهای فردی و اجتماعی شان و توانایی مردان در برآورده ساختن تمایلات خود از طریق ابزارهای مالی و اجتماعی که دارند، در بسیاری از موارد این نیاز اگر از طریق مشروع ارضا نشود، مردان را وادار به اقدام از طریق نامشروع می‏کند که تبعات منفی فردی و اجتماعی و خانوادگی آن بسیار بیش تر و خطرناک تر است.
به علاوه برای ارضای نیاز جنسی انواع و اقسام انحرافات و راهکارهای نامشروع هم وجود دارد ، اما اسلام ورود در حوزه های انحرافی برای ارضای نیازهای جنسی را بسیار خطرناک به حال فرد و جامعه دانسته، آن را خروج از مرز و نوعی عدوان و تعدی قلمداد نموده است ؛ تنها راهکارهای اسلام برای برخورد منطقی با این حقیقت وجودی، طبیعی ترین و جامع ترین راه کار ممکن یعنی ازدواج است که علاوه بر برخورد منطقی با این نیاز درونی زمینه ارضای سایر نیازهای روحی و روانی انسان و رشد و تعالی فردی و اجتماعی او و ایجاد جامعه ای بالنده و پیشرو را نیز فراهم می نماید.
البته در منظر اسلام شروط و قیود خاصی برای این رابطه خاص در نظر گرفته شده، چنانچه شرایط و مقررات تعیین شده از سوی شرع رعایت گردد، علاوه بر پاسخگویی طبیعی به یکی از غرایز انسانی، حقی هم از کسی پایمال نمی‏گردد. همچنین از فساد اخلاقی و رابطه بی حد و حصر و بدون ضابطه مردان و زنان جلوگیری می‌شود.
در مجموع راهكار ازدواج موقت ،چه به جهت رفع نياز جنسي يا روحي و عاطفي انجام شود و چه به جهت برطرف نمودن نياز مالي از زن و يا مخلوطي از همه اين امور، در هر حال حتي در بدترين اوضاع از جهت ضابطه مند بودن و قواعد دقيق و جدي كه براي آن و نتايج آن در شريعت لحاظ شده، به مراتب بهتر از فحشا و بي بندوباري در روابط جنسي غربي و يا روسپي گري قانوني در اين كشورها است.
البته قبول داریم که در نتیجه رفتارهای غلط و بی توجهی برخی افراد به هدف اصلی این حکم ممکن است تبعات منفی به دنبال آن حاصل شود ، اما در جمع بندی باید گفت هر عقل سلیمی نمی تواند با فرض تحقق برخی از پیامدهای منفی اصل این قانون و قاعده را زیر سوال ببرد و جامعه را از استفاده از این امر( که در مواردی تنها راهکار برای بسیاری از افراد به جهت خروج از اضطرارهای روحی و جسمی و اجتماعی به حساب می آید) محروم سازد .
پی‌نوشت‌ها:
۱. نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهري، ص ۸۲، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، تهران ۱۳۷۴ش .
۲. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج ۲۱، ص ۲۲، مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام، قم، ۱۴۰۹ ه.ق.
۳. همان، ج ۲۱، ص ۲۳.

سلام
متاسفانه بعضی از نظر شما مخالفان درباره این متن به این صورته گفتید اگر به عقلتان رجوع کنید متوجه میشوید که.... اما درباره اکثر ایه های خداوند ما نمیتونیم با عقل ضعیف خودمان به درستی و نادرستی ایه بپردازیم وقتی خداوند ایه ای رو نازل کرده بفهمید به نفع همه ماست و مارو به سعادت میرسونه چون از سوی دانای کل گفته شده

تصویر پاسخگوی اعتقادی

پاسخ :
باسلام وتشکر .
بی تردید طبق حکم عقل همه آیات الهی درست است چون از جانب خدای حکیم نازل شده او چیزی نادرست نازل نمی کند .
اما این که عقل به عمق همه آیات نازله بتواند دست یابد جای تامل دارد چون به قوت جناب حافظ :
شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس
نه که هر کی ورقی خواند معانی دانست .
بی شک نقابى بر چهره قرآن نیست قرآن «نور» و «کلام مبین» است، نقابى بر چهره ندارد ، این ما هستیم که باید نقاب از چهره جان برگیریم و پرده از دیده عقل و هوش خود کنار زنیم تا مفاهیم قرآن را دریابیم تا روح آن را درک کنیم.
چه این که همه آیت الهی به نفع ماست ومارا به سوی کمال وسعادت ابدی فرا می خواند اگر ما طبق آن ها عمل نمایم به طور یقین به کمال وسعادت می رسیم وچه زیبا گفته جناب اقبال :
فاش گویم آنچه در دل مضمر است
این کتابی نیست چیزی دیگر است
چون که در جان رفت جان دیگر شود
جان که دیگر شد جهان دیگر شود
این معنا برای همه آیات الهی مطرح است بشرط آن را در جام جان بریزیم ودل را از آن سیراب کنیم .

سلام.لطفا یکی بمن بگه ازدواج موقت برای مردای متاهل مجازه؟یعنی واقعا میتونن راحت برن هی واسه خودشون زن صیغه کنن پس تکلیف ما زنا و نفرتی که تو دلمون ایجاد میشه چیه؟؟؟؟؟؟

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

مصالح ازدواج موقت:

بحث ازدواج موقت نیز مصالح روشنی برای جوانان ازدواج نکرده و ناتوان در ازدواج دائم دارد که انکار آن شایسته یک انسان عاقل نیست و هر کسی اندکی چشمانش را باز کند، درمی‌یابد که ممانعت در این مساله، تنها سبب رواج روابط بدون ضابطه و با هرج و مرج بسیار، در جامعه است که علاوه بر جنبه تمرد از دستور الهی، مهم‌ترین و اصیل‌ترین کانون جامعه، یعنی خانواده را به نابودی می‌کشاند. درباره متاهلان نیز مصالح این جواز، با اندک دقتی روشن می‌شود و اگر ما بخواهیم حد اعتدال را رعایت کنیم و با درک واقعیت‌های جامعه، راهکاری مناسب و قابل اجرا برای جامعه طرح کنیم باید این مساله را بپذیریم.

← برای زنان
۱) در جامعه معمولا تعداد مردان کمتر از زنان بوده و عامل این قضیه جنگ‌ها و بعضی بیماری‌های شایع‌تر در مردان است و در نتیجه عده‌ای از زنان، بی‌همسر مانده که حکم تعدد همسران یا ازدواج موقت، مشکل آن‌ها را رفع می‌کند.
۲) زنانی در جامعه هستند که به علت مرگ شوهر، یا بهره نبردن از زیبایی، بدون همسر می‌مانند و در صورت جواز چند همسری، اینان نیز می‌تواند شوهر کنند.

← برای مردان
۱) نیروی شهوت سرکش‌تر در مردان، ممکن است با یک همسر مهار نشود و به دلیل ایام عادت ماهانه زنان و... مرد نیاز به همسری دیگر داشته باشد و آن وقت اگر راهی مناسب در مقابل نداشته باشد، ممکن است به ناهنجاری‌های بسیار منتهی شود.
۲) ممکن است مردی از همسر خود فرزند‌دار نشود، یا فرزندان زیادی طالب باشد که یک همسر نتواند برای او کفایت کند و عوامل دیگری که معقول و منطقی بودن حکم تعدد زنان برای مرد، یا ازدواج موقت برای آن‌ها را نشان می‌دهد.
البته روشن است که مجاز بودن، به معنای نیک بودن و... نیست و تا مصلحتی، خود را نشان ندهد، عمل مرد، در عدول از تک همسری، ممدوح نخواهد بود.

سفارشی به زنان

خلاصه این‌که زن باید در مواقع وجود ضرورت و نیاز، مطلب را درک کرده و آن را برای خود هموار کند. چون در این موارد، منع، آسیب‌های بسیار دیگری را در پی دارد و البته قبل از آن تا جایی که می‌تواند، باید مانع پیش آمدن چنین وضعیتی بشود. مثلا در بسیاری از موارد، یک زن در صورت آموختن مهارت‌های زناشویی می‌تواند از همه جهت، شوهر خود را تامین کند تا شوهر به خاطر عدم تامین عاطفی و روانی و جنسی همسر خویش به سمت این مسائل کشیده نشود.

سفارشی به مردان

از سویی مرد نیز باید درک کند که دین، متعه یا چند همسری را برای مواقعی خاص تجویز کرده و اگر سخن از تنوع طلبی و شهوت‌رانی باشد، به هیچ عنوان با اسلام سازگاری ندارد که اسلام دین جهاد اکبر است تا انسان نفس اماره را سرکوب کند، پس چگونه می‌تواند راه تنوع طلبی و هوسرانی را باز کرده باشد. قَالَ النَّبِیُّ ص أَعْدَی عَدُوِّکَ نَفْسُکَ الَّتِی بَیْنَ جَنْبَیْک؛ پیامبر صلوات‌الله‌علیه می‌فرمایند: دشمن ترین دشمنان انسان، نفس اوست(شهوت بطن و فرج).
رسول اکرم صلّی اللَّه علیه و آله گروهی را برای جنگ بسیج فرمود. وقتی که برگشتند فرمود آفرین به سربازانی که جهاد و جنگ کوچک را به پایان رسانیدند و جهاد بزرگ‌تر برای آنان مانده است عرض شد جهاد اکبر کدام جهاد است؟ فرمود جهاد و مبارزه با نفس سرکش، سپس فرمود بهترین جهادها جهاد کسی است که با همان نفسی که همراه او است جهاد نماید.

موفق باشید.

تا هفته پیش بابام رو بهترین مرد رو زمین میدونستم.بابایی که نماز اول وقتش ترک نمیشد و هرروز بدون استثنا زیارت عاشورا رو با صد با لعن و سلامش میخوند. من سعی در مسلمانی داشتم تا هفته پیش که فهمیدم تا الان زرررررشک و فقط عمرمو هدر زازام به سختی های دین .حجاب و حیا و روزه و نماز و این مزخرفات .وقتی فهمیدم بابای عوضیم دوتا زن صیغه داره نه یکی.از اسلام حالم بهم خورد و از پدرم . تا عمر دارم سراغ دین نمیرم . دینی که بابای من بعد این همه عبادت رسید به صیغه بازی دوتا اشغال .اونم سر مامان من که فقط تو زندگی خانومی کرد . انقدر به خانواده شوهرش احترام میذاشت که به خانواده خودش نه . راه یاد گرفتن برا هوس رانی و هرزگی. اگه خدا حلال کرده که مامان من با شنیدن این خبر تا مرز سکته بره و افسرده شه من اون خدا رو گذاشتم کنار . دین = زرررررررررررررررررررررررررررررشک. به به حمد همون خدا پس فرا خواهر برادر جدید هم بیاد و ارثمونم برسه به کسی که فقط موقع خوشی پسداش شده نه وقتی که مامان من با دادن جوونی و عمرش مشکلات رو با ایثارش حل کد تا بابای کثیفم به اینجابرسه

تصویر soalcity

سلام
اینکه ناراحت شده باشید، مطلبی معقول است. اما نباید دچار افراط و سخنان غلط شوید.
هر انسانی مجموعه ای از صفات و رفتارهای متفاوت و متعدد است. قطعا نمی توان با یک فعل شخص، درباره کلیت شخصیت او قضاوت کرد. و فکر می کنم درباره پدرتان دچار زیاده روی شده اید که یک دفعه این گونه به او توهین کنید. به هر حال او خوبی هایی هم داشته و دارد.
و نکته دیگر اینکه شما برای قضاوت درباره دین نباید یک شخص غیر معصوم را معیار بگیرید. اگر اسلام اجازه صیغه را داده، در کنارش بیان کرده که صیغه برای کسانی است که همسری ندارند. کما اینکه تنوع طلبی و پیروی از هوای نفس را هم مذمت کرده است.
و امیدوارم با فروکش کردن هیجاناتتان بتوانید منطقی تر موضع گیری کنید.

وای بر شما مروجان فحشا

چنان بی عفتی ترویج پیدا کنه
صد بار ارزو کنید ای کاش با این سفسطه ها ترویج ازدواج موقت نمی دادید

تصویر soalcity

حال که امثال شما با جلوگیری از این عمل نقش پررنگ تری ایفا می کنند، فحشا را به صورت واضح در جامعه مشاهده می کنیم!
وقتی راههای مشروع بسته باشد، راه نامشروع ایجاد می شود.
آب اگر مسیر هموار نداشته باشد، به سیلی ویرانگر تبدیل می شود. و این تفاوت نظر امیرالمومنین ع و خلیفه دوم عمر بود که عمر با بستن راه صیغه، فحشا را ترویج کرد و حضرت علی ع هم ضمن لعن فرمود اگر صیغه ممنوع نمی شد، کسی مبتلا به زنا نمی شد مگر انسان شقی.
به هر حال تجربه صدر اسلام و تجربه جامعه امروز ما در پیش چشم است. و آنان که نه توانایی درک لزوم تبعیت از امام معصوم را دارند و نه از تجربه درس می گیرند، باید چوبش را بخورند.

قوانین و ضوابط در مورد امور اجتماعی باید در زمان خودش مورد برسی قرار بگیره. احتمالا اگه جامعه غرب برده داری رو لغو نمیکرد و با اون مبارزه نمیکرد هنوز که هنوزه شما و امثال شما با استناد به اینکه پیغمبر و ائمه غلام و کنیز داشتن و خدا برده داری رو ممنوع نکرده اون رو مثل ازدواج موقت یه ضرورت اجتماعی میدونستین. و کلی آیات و روایات و دلیل و مدرک برای اینکه این مورد به نفع جامعه ماست. در صورتی که قوانین مدنی باید توی زمان خودش بررسی بشه. زن این دوره رو که نمیشه با زن ۱۴۰۰ پیش مقایسه کرد مرد رو هم نمیشه. من این نظر رو در مورد مهریه و نفقه هم دارم. اصلا تو این دوره افراد چه زن و چه مرد باید با هم کار کنن تا چرخ زندگی بچرخه.
اینکه ما در حال حاضر دچار مشکل شدیم به خاطر بی توجهی خانواده ها در زمینه ازدواجه توقعات بی جای دخترها و بی مسوولیتی پسر ها. تا وقتی که زیر بنایی این موارد اصلاح نشه با جنبه های حقوقی نمیشه خانواده رو متعالی کرد.
مثلا اگه بخوایم خیلی حقوقی به قضیه نگاه کنیم یه دختر به محض بله گفتن میتونه مهریه رو طلب کنه میتونه توی خونه دست به سیاه و سفید نزنه میتونه مطابق با شئونات از همسرش کلفت بخواد جهیزیه مسلما وظیفه زن نیست. در واقع زن فقط باید تمکین کنه و بچه به دنیا بیاره. حتی در قبال اون بچه هم وظیفه ای نداره و مرد باید برای بچه هم پرستار بگیره زن عرب اون زمان همین بوده کاری نمیکرده خب مردش هم اون طوری بوده.
در صورتی که در جامعه حاضر ما میبینیم که خانمی با کم و زیاد زندگی همسرش ساخته پا به پاش زحمت کشیده گاهی در مسافرت های همسرش از بچه ها مراقبت کرده از درآمد خودش توی زندگی برای بهبود شرایط خرج کرده و حالا بعد از ۲۰ سال که وضع مالی آقا خوب شده با دو تا بچه آقا به دلیل هر کدام از ادله که شما در بالا آوردین و متاسفانه شرع هم این رو ضرورت جامعه میدونه تجدید فراش کرده. به علاوه اون آقا حاضر به طلاق همسرش هم نیست و ادعا داره که همسرش رو دوست داره.
آیا اون خانم حق نداره بابت این موضوع احساس باخت کنه و دلسرد بشه. شرع کجا از اون زن حمایت میکنه؟
خواهشا از آجر معنوی و آخرت و... هم صحبت نکنید چون بحث من سر قوانین و بازخوردش در این دنیاست.
چون اگه دین کامل باشه که هست باید تکلیف حقوق این خانم معلوم بشه.
آجر اخرویش که با خداست

تصویر soalcity

جامعه غرب که تا صد سال پیش به طور رسمی برده داری را داشت و اکنون نیز تنها شکل و شمایل آن را عوض کرده و علاوه بر آمارهایی که خودشان از بردگان جنسی و ... ارائه می کنند، با سیستم سرمایه داری که ایجاد کرده اند، شکل جدیدی از برده داری را به وجود آورده اند.
این در حالی است که اسلام در همان ابتدا، تمام اشکال غیر انسانی برده داری را زدود و مسیر را برای ازادی بردگان هموار کرد.
اما درباره علاقه شما به مباحث روز و شرایط جدید و ... مقتضای شرایط جدید خیلی روشن است. مدرنیته در کشورهایی که کامل تحقق پیدا کرده ، نتایجش به خوبی عیان شده است و کشور ما نیز در این سالها هر چقدر بیشتر به سمت مدرنیته رفته، چوب بیشتری از آن خورده است.
بله زن هم باید به بیرون از خانه برود و کار کند. اما تنها مساله روز ما این نیست. زن و مرد باید تاخیر ازدواج را بپذیرند. اصالت یافتن مادیات را بپذیرند. سست شدن ارکان خانواده را بپذیرند. افزایش و عادی شدن طلاق و خیانت را بپذیرند. با گسترش فحشا کنار بیایند و تبعات آن را در زندگی خود تحمل کنند و .... این ها واقعیات امروز است که شما شاید خیلی دوست نداشته باشید آن را ببینید.
کما اینکه واقعیات گذشته را هم درست نمی بینید. والا در ۱۴ قرن قبل هم این گونه نبوده که زن با مرد همراهی نکند و با ناداری او نسازد و در کار خانه کمر همت نزند و ... حداقل زندگی حضرت زهرا س را بنگرید تا متوجه شوید، اسلام صرفا نظام حقوقی نیست. بلکه نظام اخلاقی هم دارد و اتفاقا خانواده را بر مبنای نظام اخلاقی خود اداره می کند. نه آنکه به نظام حقوقی در آن اصالت داده باشد.
البته راه برای زنان باز است و اسلام بر آنها واجب نکرده که نفقه و مهریه دریافت کنند. اگر واقعا فکر می کنید اشکال در این جاست، می توانید به شوهرتان بگویید از او چنین چیزی نمی خواهید.

تصویر Mohammadsadegh

سلام. چند تا سوال دارم اول این که چیجوری یه خانم پیدا کنم بیاد صیغه کنه بعد مهریه زیاد نخواد یه وقت سرم کلاه نزاره مثلا مهریه زیاد بزارم بعد برم زندان یا تهدید کنه مثلا رابط مون رو به زن آینده ات میگم یا این که مثلا خواستم ازدواج دائم کنم کسی بفهمه قبلا ازدواج موقت کردم یعنی ثبت میشه جایی؟ ممنون از سایت خوبتون

تصویر شهرسوال

دوست گرامي، سلام؛ از اعتماد شما به اين مجموعه از شما تشکر مي کنيم. ازدواج تنها مسير شرعي ارضاي نياز جنسي است ولکن ازدواج موقت همانطور که اشاره کرديد يک سري ريسک هايي هم دارد. اولا اين ازدواج در شناسنامه ثبت نمي شود و نهايتا اگر بخواهيد بصورت رسمي برگه معتبر داشته باشيد يک دفترچه به شما داده مي شود که مي توانيد آن را بعدا نابود کنيد. و اينکه مقدار مهريه دست شماست و در ازدواج موقت معمولا آنقدر زيادي نيست که فرد بخاطر آن زندان برود.
اينکه از کچا چنين موردي را پيدا کنيد يا چطور با او صحبت کنيد اين به مهارت هاي شما برمي گردد. بهترين راهکار اين است که در محل زندگي چنين گزينه اي را پيدا کنيد.
طبيعتا اگر فرد مقابل انسان با ابرويي باشد تمايل نخواهد داشت که ديگران از رابطه ازدواج موقتش مطلع شوند پس جاي نگراني براي فاش کردن موضوع نخواهد بود.

نظرات