اگرکسی قصد باطل کردن روزه را داشته باشد، روزه اش باطل است؟

اگر فردی نیت کند که چیزی را که روزه را باطل می کند انجام دهد مانند خوردن آب، آیا روزه اش باطل است؟(نیت قاطع کرد نه نیت قطع روزه)
حكم روزه او در موارد ذيل چيست؟
الف) روزه واجب معيّن
ب) روزه واجب غير معيّن.(۱)

مطابق با فتوای چند تن از مراجع عظام تقلید:

امام خمینی:
الف و ب) روزه باطل نمي شود مگر در حالي كه نيت انجام مفطر را مي كند ملتفت باشد كه لازمه اش نيت قطع روزه است و لذا آن را هم مستقلا قصد كند، در اين صورت روزه اش باطل مي شود.(۲)

امام خامنه ای:
الف) صحت روزه محل اشكال است بنابر احتياط واجب روزه را تمام كند و بعد آن را قضا نمايد.
ب) اگر تصميم بر قطع(قطع: انجام مفطر) روزه بگيرد ولي كاري كه روزه را باطل مي كند انجام ندهد وتا پيش از ظهر نيّت روزه واجب غير معيّن كند روزه اش صحيح است.(۳)

آیت الله العظمی سیستانی:
الف) اگر علم به مفطر بودن آن داشته باشد و دو مرتبه نيت روزه نكند، روزه اش باطل مي شود و اگر دو مرتبه نيت روزه كند، احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را تمام كند و بعدا قضاي آن را بجا آورد.
ب) چنانچه پيش از ظهر دوباره نيت روزه كند روزة او صحيح است.(۴)

آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
الف) روزه او باطل است مگر اينكه در آن حال توجه نداشته باشد كه فلان عمل روزه را باطل مي كند.
ب) چنانچه قبل از ظهر نيت روزه كند، روزه او صحيح است.(۵)

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:
الف) روزة او باطل است.
ب) چنانچه قبل از ظهر نيت روزه كند، روزه او صحيح است.(۶)

آیت الله العظمی وحید خراسانی:
الف) در صورتي كه علم به مفطر بودن داشته باشد، روزه او باطل است.
ب) چنانچه قبل از ظهر نيت روزه كند، روزه او صحيح است.(۷)

آیت الله العظمی نوری همدانی:
الف) روزه او باطل است.
ب) چنانچه قبل از ظهر نيت روزه كند، روزه او صحيح است.(۸)

 

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی:
الف) روزة او صحيح است. مگر در وقتي كه نيت انجام مفطر را مي كند از نيّت روزه نيز برگردد.
ب)اگر قبل از ظهر دوباره نيت روزه کند روزه او صحيح است.(۹)

آیت الله العظمی بهجت:
الف) بنا بر احتياط واجب باطل است.
ب) چنانچه قبل از ظهر نيت روزه كند، روزه او صحيح است.(۱۰)

پی نوشت ها:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- رساله ۱۶ مرجع/مساله۱۵۷۰.
۲- تحرير الوسيله، ۱۴۰۸ه.ق، ج۱، ص۲۸۰، م۸.
۳- اجوبة الاستفتائات، ۱۳۸۹، ص۱۵۸، س۷۵۸.
۴- توضيح المسائل، ۱۴۳۰ ه.ق، ص۳۰۶، م۱۵۵۱ - العروة الوثقي مع تعليقه،۱۴۲۵ه.ق، ج۲، ص۴۱۳ و ۴۱۴، م۲۲، پاورقي۴۰ و۴۱.
۵- توضيح المسائل، ۱۳۸۳، ص۲۵۰، م۱۳۳۳و ۱۳۳۴ - العروة الوثقي مع تعليقات، ۱۳۸۸، ج۲، ص۱۳، م۲۲.
۶- توضيح المسائل، ۱۳۸۵، ص۳۱۰، م۱۵۷۹ و۱۵۸۰ - هداية العباد، ۱۴۱۶ ه.ق، ج۱، ص۲۱۷، م۱۲۷۳.
۷- توضيح المسائل، ۱۳۸۹، ص ۲۷۸و ۲۷۹، م۱۵۷۸و ۱۵۷۹ - منهاج الصالحين، ج۲، ص۲۹۳، م۹۸۰.
۸- توضيح المسائل، ۱۳۸۹، ص۳۰۸، م۱۵۶۷ و ۱۵۶۸.
۹- العروة الوثقي مع التعليقات،۱۳۸۰، ج۲، ص۱۲، م۲۲ (۲۳۸۱) و پاورقي۲.
۱۰- وسيلة النجاة،۱۳۸۱، ج۱، ص۳۰۱، م۸ (۱۰۸۳).

 

 

نظرات