چرا ام البنین (سلام الله علیها) در کاروان کربلا و در حادثه عاشورا حضور نداشت؟

چرا ام البنین (سلام الله علیها) در حادثه عاشورا حضور نداشت؟ اما حضرت زینب و رباب (سلام الله علیها)با فرزند شش ماهه اش بودند ؟در حالیکه ام البنین (سلام الله علیها) هم مانند آنها در مدینه حضور داشت چرا امام حسین (علیه السلام)را همراهی نکرد؟

همراه امام حسین (علیه السلام)بودن بستگی به چند امر دارد:

۱ - توان جسمی و روحی:
بدیهی است که طی سفرهای طولانی به خصوص در آن عصر نیاز به توانایی دارد. نمی دانیم که ام البنین در آن عصر از نظر توانایی در چه وضعی بوده است.

۲ - رضایت و تمایل خود طرف روشن است که اگر امام حسین (علیه السلام) مصلحت می دانست، قطعا وی همراه امام به کربلا می آمد.

۳ - موافقت و مصلحت دانستن امام حسین (علیه السلام) :
چون حضور زنان و مردان همراه حضرت نیاز به رضایت و صلاحدید امام داشت، ممکن است حضرت صلاح ندانسته که در این سفر همراهش باشد یا از نظر جسمی توانی نداشته است.

اما حضور زینب (سلام الله علیها) که قطعا با صلاحدید امام بوده، برای پیام رسانی خون شهیدان و آگاهی بخشی به مردم کوفه و شام بود. اگر حضرت نبود،قیام امام حسین (علیه السلام) کامل نمی شد. رباب چون همسر امام بود و حضرت مصلحت می دانست او را همراه خود ببرد، فرزند شش ماهه به این جهت برده شد که رباب مادرش همراه امام حسین (علیه السلام)بود .البته شاید حکمت های دیگری نیز باشد.

روشن است که همراهی زنان با امام واجب نبود. کسانی که رفته اند،جزء همسران شهدا کربلا بوده یا مانند حضرت زینب ( سلام الله علیها ) با دلایل خاصی رفته اند.

نظرات