حکم روزه دخترانی که تازه به سن بلوغ رسیده و از قدرت جسمانی ضعیفی برخوردارند چیست؟

آيت الله خامنه اي: ترك روزه به مجرّد بعضى از عذرها جايز نيست ولى اگر روزه گرفتن براى آنها ضرر داشته باشد يا تحمل آن همراه با مشقّت زياد باشد، هر وقت به مشقت افتاد، افطار جايز است و در هر صورت قضاى روزه‌هاى ماه رمضان كه فوت مى‌شود، واجب است..[۱]

آيت الله مكارم شيرازي: دختران با تمام شدن نُه سال قمرى بالغ مى شوند، ولى چنانچه قادر بر انجام برخى از تکالیف مثل روزه نباشند، انجام آن براى آنها واجب نیست. و اگر تا ماه رمضان سال بعد قادر بر قضاى آن هم نباشند، قضا نیز ندارد، ولى براى هر روز باید فقیرى را سیر کنند. و در مورد ازدواج احتیاج به رشد جسمانى دارند. و در مورد تصرّف در اموال، رشد کافى اقتصادى نیز لازم است..[۲]


[۱]. استفتاء از طريق پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري / شماره استفتاء: ۱۴۱۶۰۸
[۲]. استفتاء از طريق پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمی مکارم شيرازی / بخش استفتاءات

 
 

نظرات