چرا انقلاب کردیم در حالی که قبلا مسجد و حجاب و محرم بود، اما الان بی حجابی و مسجد خالی و... داریم؟

برای پاسخ به این سوال دو جهت باید شفاف شود. اول آنکه هدف انقلاب را روشن تر دریابیم. و دوم آنکه ارزیابی صحیحی از وضعیت گذشته و حال داشته باشیم.

اما در بحث هدف انقلاب، که پیاده سازی اسلام بوده است، باید دقت داشته باشیم پیاده سازی اسلام، چند عبادت فردی در گوشه و کنار نیست و الا این مساله در هر جغرافیا و تاریخی محقق بوده است و حتی در زمان اصحاب کهف هم عده ای بوده اند که خدا را عبادت کنند. بلکه پیاده سازی اسلام می تواند سطوح عالی تر و گسترده تری داشته باشد. اسلام دارای نظام سیاسی، حقوقی، اخلاقی، مالی و ... است.

نظام اخلاقی کم و بیش همیشه بوده است. هر چند حکومت ها در ارتقاء یا تنزل آن موثر هستند و در دراز مدت می توانند آن را تغییر دهند. کما اینکه رژیم پهلوی که در ابتدای کار با زور هم نمی توانست حجاب را از سر زنان بگیرد، در اواخر کار جامعه را به جایی رسانده بود که زنان مینی ژوب ( دارای دامن یک وجبی) در خیابان ها رفت و آمد می کردند و پرده های سینما تصاویر مستهجن را به نمایش می گذاشتند و کاباره ها و ... مرکز فسادهای گسترده بودند.

نظام حقوقی اسلام تا حدودی با انقلاب مشروطه در جامعه پیاده شد، اما با فساد پهلوی در دوره اول و دوم با ظلم های گسترده به کنار رفت و اراده ای هم برای اصلاح آن و مبارزه با فسادها وجود نداشت. نظام سیاسی اسلام هم فقط با انقلاب اسلامی امکان محقق شدن یافت و در غیر چنین حالتی امکان نداشت. چون طبق عقیده حق شیعه، حکومت فقط حق الهی است و کسانی که از خدا اذن دارند، ولایت مشروع دارند و غیر آنها همگی طاغوت هستند.

نظام اقتصادی اسلام نیز هنوز به طور کامل محقق نشده است و برای تحقق آن همچنان باید تلاش کرد تا با طراحی سیستم و اصلاح ساختارهای مالی فعلی بتوانیم آن را محقق کنیم. بنابراین پیاده سازی اسلام باید در سطوح آن دیده شود و در این صورت هیچ کس نمی تواند منکر پیاده سازی اسلام به سبب انقلاب شود. اما راجع به ارزیابی گذشته و حال، ظاهرا با تعصب خاصی به مساله نگریسته شده است تا برای گذشته فقط بخش پر لیوان دیده شود و برای زمان حال فقط بخش خالی دیده شده است.

در بخش هایی از دوره پهلوی به شکل سخت و در بخش هایی به شکل نرم با اسلام مبارزه می شد، در زمان رضا شاه با زور سرنیزه عزاداری محرم و حجاب و... ممنوع شده بود و در زمان محمد رضا با جشن های شیراز و اجرای تئاتر زنده تجاوز جنسی در وسط بازار، عفت را نابود می کردند. اما بعد از انقلاب اعتکاف چند صد هزار نفری و دعای ندبه و شب احیاء و ترویج می شود. در زمان پهلوی بر خلاف حکم اسلام، کفار بر گرده مسلمانان سوار شده بودند و با امثال کاپیتالیسیون و حق توحش، عزت مسلمانان را نابود کرده بودند اما با انقلاب عزت و استقلال به مردم مسلمان ایران بازگشت.

در توجه به مناطق محروم، رشد علمی، اصلاح ساختارها، مراجعه به آرای عمومی در انتخابات و... نیز فرق های بین قبل و بعد انقلاب مشهود تر از آن است که منصفی نتواند آن را ببیند.

نظرات