پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها

پرسش:
آیا پدربزرگ و مادربزرگ پدری و مادری هر چهار نفرشون حکم پدر و مادر را دارند و باید کلّ احکام و مطالب اسلامی‌ای که درباره‌ی پدر و مادر هست را درباره‌ی آنها هم رعایت نمود؟
 
 
پاسخ:
همان گونه که احترام پدر و مادر واجب است و شکستن حرمت و دل آنان، حرام و گناه کبیره است، احترام پدربزرگ و مادربزرگ نیز لازم و ضروری است و شکستن حرمت و دل آنان حرام و معصیتی بزرگ است. اگر چه براساس آیه شریفه «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ» پدر و مادر که نسبت به پدربزرگ و مادربزرگ نزدیکترند، از اولویت بیشتری برخوردارند و اطاعت و احترام آنان بر اطاعت و احترام پدربزرگ و مادربزرگ‌ها تقدم دارد.
کلمات کلیدی: 

نظرات