گفتن الله اکبر در رفتن به رکوع

پرسش : 
اگه پس از قرائت حمد و سوره بدون گفتن الله اکبر به رکوع برویم، حکمش چیست؟ 
 
 پاسخ : 
طبق نظر همه مراجع : نماز صحیح است.
کلمات کلیدی: 

نظرات