وظیفه یک مسلمان در برابر غیبت

پرسش :

در خانه ما زیاد غیبت می کنند و هر چه می گویم گوش نمی دهند. من چکار باید بکنم شریک گناه ایشان نباشم؟

 

پاسخ :

اگر واقعاً غیبت شمرده می شود وظیفه شما نصیحت، راهنمایی و نهی از منکر در صورت بودن شرایطش می باشد و الا سعی کنید استماع نکنید، یعنی گوش ندهید و حتی در این شرایط اگر به گوشتان هم بخورد و ناخواسته بشنوید گناهی بر شما نخواهد بود. البته این نکته را هم توجه کنید که می توانید با زیرکی بحث را عوض کنید و سر صحبت از موضوع دیگری را باز کنید تا اطرافیان از پرداختن به غیبت، منصرف شوند یا حواس شان پرت شود.

 

کلمات کلیدی: 

نظرات