جوشاندن سرکه انگور

پرسش :
آیا جوشاندن سرکه انگور باعث نجس شدن سرکه میشود؟
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : جوشاندن سرکه موجب نجاست نیست و خوردن آن هم اشکالی ندارد.
کلمات کلیدی: 

نظرات