حکم فروش امتیاز خودرو

پرسش :
فردی در قرعه کشی ایران خودرو یا سایپا برنده میشه و امتیاز خودروی خودش رو به فرد دیگری با مبلغ معین مثلا ده میلیون یا بیست میلیون بفروشد، آیا از نظر شرعی اشکال دارد؟
 
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : اگر انجام دادن این کارها مخالف مقررات نباشد اشکالی ندارد؛ یعنی اگر بر اساس مقررات موجود، انجام دادن این کار مجاز باشد می تواند این کار را انجام دهد.
کلمات کلیدی: 

نظرات