چگونگی عذاب شدن روح

پرسش :

وقتی روح آتش گرفت، چگونه تجدید می شود تا دوباره عذاب شود؟

 
پاسخ :
طبق آیات قرآن، پوست و بدن آدمی می سوزد و روح به سبب ارتباط با آن رنج می برد: «کسانى که به آیات ما کافر شدند، بزودى آنها را در آتشى وارد مى ‏کنیم که هر گاه پوستهاى تنشان(در آن) بریان گردد(و بسوزد)، پوستهاى دیگرى به جاى آن قرار مى‏ دهیم، تا کیفر(الهى) را بچشند. خداوند، توانا و حکیم است». (۱)
افزون بر عذاب مذکور، روح نیز به سبب نداری و فقدان و از دست دادن فرصت ها و نعمت ها عذاب می کشد. به این مثال توجه بفرمایید: کسی که مال و ثروت خود را یکباره از دست می دهد، چنان در هم می ریزد و رنج می کشد که گاهی در پی همین رنج و فشار، سکته می کند و آسیب می بیند. این رنج و آسیب، کاملا روحی بوده و کسی به بدن او ضربه نزده است. به همین طریق، عذاب روح در آخرت نیز مشخص می شود. وقتی آدمی خود را در آخرت می یابد که همه فرصت ها و نعمت های سابق را از دست داده و هیچ توشه ای با خودش ندارد و این زندگی پررنج و بی توشه، تا ابد ادامه دارد، به شدت آزرده و غمگین می شود و رنج می برد.
 
پی‌نوشت:
 
۱. نساء، ۵۶.
کلمات کلیدی: 

نظرات