نوشتن پایان نامه توسط شخص دیگر

پرسش:قصد دارم پایان نامه رو بدم بیرون برام بنویسن از نظر شرعی اینکار اشکال دارد؟
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : جایز نیست.

کلمات کلیدی: 

نظرات