من خیلی دوست دارم برم پیاده روی اربعین، ولی پدرم اجازه نمی دهد. چکار کنم؟

من خیلی دوست دارم برم پیاده روی اربعین، ولی پدرم اجازه نمی دهد. چکار کنم؟

بزرگوار، ای کاش سن خود را بیان می فرمودید. از نوع گفتار شما بر می آید در سن نوجوانی و یا ابتدای جوانی به سر می برید.

در این که سفر اربعین بسیار فضیلت دارد و از اهمیت بسیار بالایی دارد شکی نیست و آنقدر فضیلت برای این سفر از لسان اهل بیت بیان شده است که حد و حصر ندارد اما باید شرایط درس و کار خود را نیز در نظر بگیرید و این حق را به ایشان بدهید تا با شما مخالفت نمایند.
اگر امسال توفیق حضور نباشد می توانید برای سال های بعد برنامه ریزی کنید تا از این فیض بزرگ و عظیم به همراه خانواده بهره مند شوید و سعی کنید تا سال آینده آنقدر از فضائل این سفر برا خانواده بگویید تا خود نیز مشتاق حضور شوند.
فراموش نکنید مطمئنا خانواده شما خیر و صلاح شما را می خواهند و با دلایل موجه مانع شده اند.
سعی کنید احترام ایشان را حفظ کنید و برای سال های بعد برنامه ریزی کنید.
—موفق باشید—

 

 

کلمات کلیدی: 

نظرات