آیا استفاده از آلات موسیقی مانند دف و چنگ در عزاداری ها صحیح است؟

آیا استفاده از آلات موسیقی مانند دف و چنگ در عزاداری ها صحیح است؟

استفاده از آلات لهو و لعب در عزاداری ها جائز نیست، ولی استفاده از سنج و دهل و نی اشکال ندارد، در صورتی که مناسب با عزاداری نواخته شود.(۱)
آیت الله خامنه ای در این زمینه فرموده اند : استفاده از آلات موسیقی، مناسب با عزاداری سالار شهیدان نیست و شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت متعارفی که از قدیم متداول بوده برگزار شود.(۲)

پی نوشت ها:
۱. آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج ۱، ص ۶۲۳، س ۲۱۷۴ و ۲۱۷۵
۲. آیت الله خامنه ای ، رساله اجوبه الاستفتائات ، س ۱۴۴۹

نظرات