پرسش: مسجدالاقصی و مسجد صخره را معرفی کنید.

پاسخ:
مسجدالاقصی به معنی مسجد دور است. مسجدی که در طرف جنوب شرقی شهر بیت المقدس قرار دارد.(۱) به این دلیل که از مکه و مسجدالحرام دور است ان را مسجدالاقصی نامیدند.(۲) برخی بر این باروند که منظور قرآن از مسجد اقصی محوطه وسیع و بزرگی را شامل میشده که مسجد صخره و محل عروج پیامبر و رواقها را در بر گرفته است.(۳)
اما مسجد صخره
مسجدی است که بر تپه موریا واقع شده و در شهر بیت المقدس است. در حال حاضر گنبد زرد رنگ و طلایی که در تصاویر متعدی به نام قدس میبینیم در زیر این گنید صخره‌ای بزرگ به رنگ سفید مایل به کرم است که ظاهرا قله کوه بوده است و در زیر قبة الصخره قرار دارد این مکان برای ادیان توحیدی یهود، اسلام و مسیحیت مقدس و محترم است.(۴)
 
پی نوشت ها:
۱.حمیدی، تاریخ اورشلیم، ص۱۸۳
۲.طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه محمدجواد بلاغی، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۷۲ش.ج۶، ص۶۱۲.
۳.موسی غوشه، محمدهاشم، تاریخ مجموعه مسجد الاقصی، ترجمه سید شهرام فرهانیان و هودسا عاطفی، قم، نشر ادیان، ۱۳۹۰ش، ص ۷
۴. حمیدی، جعفر، تاریخ اورشلیم، امیرکبیر، تهران، دوم، ۱۳۸۱ش، ص ۱۷-۱۸
کلمات کلیدی: 

نظرات