پرسش: عده‌اي اسلام ستيز مي‌گويند که سرزمين فلسطين در گذشته متعلق به يهوديان بود و حتي به قرآن استناد مي‌کنند آيا حرف آنها درست است؟

پاسخ:
اسرائيل نقشه شومي است که توسط قدرت‌هاي بزرگ انگليس و آمريکا در قطب جهان اسلام و براي تأمين منافع فرهنگي، سياسي و اقتصادي خويش به وجود آورده اند. اسرائيل تنها محدود به تشکيل دولت اسرائيل در کشور فلسطين نمي‌‌شود، بلکه شعار اصلي پارلمان اسرائيل «از نيل تا فرات است» اسرائيل توسعه طلبي خود را در جنگ‌هاي ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ نشان داده است و در سال ۱۹۴۷ با توافق قدرت‌هاي بزرگ به رسميت شناخته شده در سال ۱۹۴۸ رسماً اقدام به تشکيل دولت در فلسطين نمود.
ابعاد خطر اسرائيل شامل تمام جهان اسلام مي‌شود و بي دليل نيست که در حساس‌ترين منطقه اين نقشه اجرا شده منطقه‌اي که داراي اهميت ژئوپلوتيکي و نقطه اتصال سه قاره آفريقا، اروپا و آسيا مي‌باشد و هم چنان که مشاهده مي‌نماييد قدرت‌هاي بزرگ بيشترين حمايت‌هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و... را از اسرائيل به عمل مي‌آورند آيا آمريکا و انگليس دلشان براي يک عقيده گروه اندکي سوخته است که اسرائيل را به پيشرفته‌ترين سلاح‌ها مجهز مي‌نمايند. مسلماً با اندکي تأمل به راحتي مي‌توان دريافت که مسئله عقيده و مذهب مطرح نيست بلکه مسئله توطئه و دشمني غرب با جهان اسلام مي‌باشد .
در ادامه به توضيح بيشتر موضوع مي‌پردازيم :
از منظر تاريخي و آموزه‌هاي وحياني، پيرامون اديان الهي همواره با صلح و آرامش در کنار يکديگر به زندگي مشغول بوده اند، کشور فلسطين نيز تا قبل از شکل گيري صهونيسم بين الملل شاهد زندگي مسالمت آميز مسلمانان، يهوديان و مسيحيان بود، اما از زماني که صهونيسم با پشتوانه استعمارگران در صدد غصب يکي از مهم‌ترين مراکز ديني و استراتژيک کشورهاي اسلامي برآمد و با تجاوز وحشيانه خود به قتل، غارت و اخراج مسلمانان از خانه و کشورشان پرداخت، مسلمانان به دفاع از حقوق مسلم خويش ايستادگي در مقابل متجاوزان پرداختند.
توضيح اينکه فلسطين به لحاظ تاريخي، سر زمين اعراب فلسطين است. قبايل عرب کنعاني، بيش از هفت هزار سال قبل از ميلاد، از منطقه مجاور (شبه جزيره العرب) به اين سر زمين آمده و در آن سکني گزيدند. پيش از آنکه قبايل درياي مديترانه (Palest) به اين منطقه بيايند و با کنعاني‌ها هم زيستي کنند و نام «فلسطيني» بر اهالي آن غالب گردد، قبايل عربي - نظير يبوسي‌ها و فينيقي‌ها در اين سر زمين مي‌زيسته اند.
کلمات کلیدی: 

نظرات