پرسش: آیا روزه‌دار می‌تواند از آمپول غذایی یا تقویتی استفاده کند؟

پاسخ:
 
آیه الله شبیری: باید خودداری کند.
 
آیه الله مکارم: اگر در رگ تزریق می‌شود اجتناب کند.
 
آیات عظام امام، خامنه‌ای: بنا بر احتیاط واجب خودداری کند.
 
آیات عظام صافی گلپایگانی، سیستانی، وحید خراسانی، نوری همدانی: بهتر است اجتناب کند، ولی روزه را باطل نمی‌کند.
کلمات کلیدی: 

نظرات