پرسش: آیا بهشت و جهنم برای بعد از قیامت است؟

پاسخ:
قیامت در اصطلاح‌، یعنی برخاستن‌ انسان‌ از خاک‌ و حضور در عالم‌ پس‌ از مرگ(۱) پس از عالم برزخ همه انسانها از اولین تا آخرین جمع شده، و وارد مرحلۀ جدیدی از زندگی و حیات می‌شوند؛ و به پاداش و یا جزای اعمال و رفتار زندگی دنیایی خود می‌رسند.(۲) مهم‌ترین کار در قیامت، بررسی اعمال بندگان و محاسبه آنها است. این بررسی بر اساس قوانینی است که در قالب آموزه‌های اعتقادی، شرعی و اخلاقی توسط پیامبران به مردم ابلاغ شده است. هر کسی مسئول عملکرد خود است و هیچ کس، نمی‌‌تواند بار گناه کسی را به دوش بکشد(۳) و به هیچ کس ظلمی نخواهد شد. "یوْمَ تَجِدُ کلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ": روزی که هر انسانی هر کار نیکی که انجام داده است، نزد خود حاضر می‌یابد و هر کار بدی را که انجام داده است نیز، حاضر و آماده می‌یابد.(۴) بنابراین قیامت آن وقتی است که انسان‌ها وارد عالم آخرت شده و حساب و کتاب آنها رسیده می‌شود و اعمال آنها سنجیده شده و تجسم می‌یابد و بهشت و جهنم که محلی است برای پاداش و جزای این رسیدگی در قیامت، بعد از قیامت خواهد بود.
پی نوشت‌ها:
۱- لسان العرب، ج۱۲، ص۵۰۶.
۲- سوره حج، آیه۱ و ۲؛ سوره زلزال، آیه۱ و ۲.
۳- تفسیر نورالثقلین، العروسی الحویزی، ج ۷، ص ۴۷۳.
۴- سوره آل عمران، آیه۳۰.
کلمات کلیدی: 

نظرات