پرسش: در روایتی از امام صادق (علیه السلام) خواندم که ایشان فرمودند هر پرچمی قبل از خروج سفیانی و یمانی و... بلند شود حکومت کفر است و غیر خدا را پرستیده است یعنی این روایت شامل ایران هم می‌شود؟

پاسخ:
خیر؛ چنین نیست. به مطالب ذیل توجه فرمایید تا موضوع روشن شود:
بسیاری از این روایات، نقص سندی دارند و قابل پذیرش نیستند؛ تقریبا یک سوم این روایات را می‌توان مورد توجه و بررسی قرار داد. این مقدار از روایات نیز ناظر به وقایع و قضایای خارجیه هستند؛ یعنی:
ـ یا ناظرند به قیام‌های ناحقی که واقع می‌شده است.
ـ یا ناظرند به قیام‌هایی که کسی خودش را به عنوان اهلبیت و به عنوان امام زمان معرفی کند.
ـ یا ناظرند به قیام‌هایی که در آن، دعوت به اسلام و دین نمی‌‌شود بلکه به خودشان دعوت می‌شود.
ـ یا ناظرند به قیام‌هایی است که حساب نشده است و باعث کشته شدن شیعیان می‌شدند.
مخصوصا برخی روایات که ناظر به عباسیان و سیاه جامگان است؛ ناظر به فضایی بر علیه بنی امیه است که برخی تصور می‌کردند می‌توانند با قیام محدود، سلسله بنی امیه را براندازند؛ لذا از این قیام‌ها نهی شده است.
ـ خیلی از این روایات ناظر به عدم همراهی با قیام «ابومسلم خراسانی»، «بنی العباس» و «نفس زکیه» است؛ لذا ناظر به موقعیت آن سیاه جامگان و شورش آن‌ها بر علیه بنی امیه است.
ـ این روایات ناظر به کسانی است که این قیام‌ها را وسیله برای به قدرت رسیدن خودشان قرار می‌دهند، مثل قیام زیدیه یا قیام ابومسلم خراسانی.
بنابراین؛
منظور این روایات، نفی و نهی از مطلق قیام قبل از ظهور نیست، بلکه ناطر به موارد خاص و قضایای خارجیه است.

کلمات کلیدی: 

نظرات