پرسش: در سوره آل عمران آمده که خداوند به همه چی کنترل دارد و حتی قبل از تولد( دوران جنینی) با انسان ارتباط دارد و همه چیز به دست اوست. سؤال اینجاست که چرا با این وجود بچه ‌هایی با اختلالات جسمی و ذهنی بدنیا میاند و حتی خیلی‌ها در اوایل تولد می‌میرند؟ خدا

پاسخ:
نکته مهمی که درباره عالم آفرینش مخصوصا عالم دنیا باید بدانیم این است؛ درست است که خدا علت العلل همه چیز است و به اراده او همه چیز خلق شده و سامان پذیرفته است اما خداوند، عالم هستی را بر اساس نظام علت و معلول (اسباب و مسببات) استوار کرده است. هیچ پدیده‏ای بدون علت به وجود نمی‌‏آید، هر آنچه در عالم هستی محقق می‏شود، ناشی از علت و سبب خاصی است. آتش علت سوزاندن است، پیدایش درخت میوه معلول قرار گرفتن نهال درون خاک با شرایط و کیفیت خاص و آب و هوای مناسب است. پیدایش انسان سالم و زیبا نیز معلول اموری است، همچون شرایط خاص هنگام انعقاد نطفه، کیفیت تغذیه مادر در هنگام بارداری، نوع مواد و غذاها و داروهای مصرفی هنگام بارداری، حرکات فیزیکی مادر در هنگام بارداری. هر یک از امور فوق در پیدایش نوزاد سالم و زیبا و بر عکس آن کودکی ناقص و داری مشکل مؤثر است. بینایی یا نابینایی یک فرد لازمه حتمی مجموعه عواملی است که در به وجود آمدن وی مؤثر بوده‏ اند. بنابراین، اینکه همه‏ آنچه را در جهان هستی رخ می‏دهد، به خداوند استناد می‏دهیم، از جمله تولد نوزاد را بدین جهت است که خداوند جهان را بر اساس نظام علت و معلول و اسباب و مسببات استوار کرده، به علّت، وجود و قدرت تأثیرگذاری داده است.
شاید بپرسید که چرا خدا عالم را اینگونه خلق کرده است جواب این است که اراده‏ حکیمانه‏ی خداوند که تحقق هر پدیده‏ای را معلول علت خاصی قرار داده، موجب قوام زندگی موجودات و از جمله انسان است. اگر اصل علّیت بر جهان هستی حکمفرما نبود، هیچ کاری نمی‌‏توانستیم انجام دهیم و هیچ تصمیمی برای انجام کاری نمی‌‏توانستیم بگیریم. در آن صورت، پدید آمدن هر چیزی از هر امر نامربوطی ممکن و محتمل بود. به تعبیر معروف، اگر قانون علیت نبود، سنگ روی سنگ نمی‌‌‏ایستاد.
لازمه‏ نظام علت و معلولی حاکم بر جهان هستی، تحقق پدیده‏ها به دنبال علت آن هاست. یعنی همان گونه که بر اساس نظام علت و معلولی، استفاده‏ بیمار عفونی از آنتی‏بیوتیک موجب سلامت یافتن و بهبود بیمار است، استفاده از این دارو در هنگام بارداری روی جنین اثر می‏گذارد و موجب اخلال در آن و ناقص‏ الخلقه شدن نوزاد خواهد شد. همان گونه که قانون جاذبه زمین موجب آسایش انسان‌ها و ساختن بناهای بلند و زندگی و حرکت روی کره زمین است، قانون جاذبه باعث می‏شود که اگر کسی از ارتفاع بپرد، با زمین برخورد کند و بمیرد.

نظرات