گامی دیگر جهت پاسخگویی سریعتر به سؤالات دینی کاربران

** ربات مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی در پیام رسان "سروش" راه اندازی شد.

کاربران گرامی می توانند با عضویت در این ربات با آدرس زیر :
http://sapp.ir/pasokhgoo_ir_bot

سوالات خود را در زمینه های :
#اعتقادات_کلام #قرآن_حدیث #مشاوره

#تاریخ_سیره #اخلاق_عرفان #احکام شرعی (خواهران و برادران)

ارسال نموده و در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت نمایند.

پرسش کلید دانایی

موضوع: