دو تا خواستگار دارم یکیش کارمنده و اون یکی شغل آزاد! موندم کدوم رو انتخاب کنم؟

داشتن شغل دولتی و آزاد ملاک انتخاب نیست و اینگونه نیست که فردی که شغل آزاد دارد نتواند زندگی مناسبی برای شما فراهم کند. چه بسا افرادی باشند که با وجود داشتن شغل دولتی از پس مخارج زندگی بر نیایند یا به دلیل مدیریت نادرست همیشه با مشکل مواجه باشند. لذا ملاک در این مسئله ویژگی شخصیتی فرد است. اگر اهل کار و تلاش باشد و بدانید در کار خود پیشرفت داشته و توانسته زندگی خود را ارتقا بدهد بدانید این فرد هر جا باشد موفق است و مشکلی در تامین مخارج زندگی نخواهد داشت.

در خصوص عشق و علاقه هم باید عرض کنم صرف این مسئله نباید ملاک شما قرار گیرد؛ چون عشق و علاقه به تنهایی ضامن خوشبختی نیست. آنچه از همه بیشتر اهمیت دارد این است که طرف مقابل از لحاظ فکری، اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، خانوادگی و... با شما تناسب های لازم را داشته باشد. اگر وجود علاقه با این موارد همراه باشد خوب است ولی اگر غیر از این باشد دیر یا زود آن علاقه نیز از بین خواهد رفت.

بنابراین اگر خواستگاران شما از لحاظ تناسب هایی که خدمتتان عرض کردم شرایط مشابهی دارند و هر دو تناسب های لازم را با شما دارند و از طرفی می دانید که پسرعمویتان اهل کار و تلاش است و در کار خود نیز موفق بوده و پیش بینی خانواده و افراد با تجربه هم این است که در آینده هم موفق است، با توجه به علاقه قلبی که دارید ایشان در اولویت است. با این حال نباید عجولانه تصمیم بگیرید؛ بلکه صرفا اجازه دهید رسما اقدام کنند و بعد از چند جلسه صحبت و تحقیق با مشورت بزرگترها تصمیم بگیرید.

نظرات