چرا برادر امام حسن عسکری (ع) را جعفر کذاب می گویند؟

از حضرت علىّ بن الحسين (ع) روايت شده كه فرمود: امام و حجّت بعد از من پسرم محمّد و نام او در تورات باقر است، و بعد از محمّد پسر او جعفر (ع) و نام مبارك او در نزد أهل آسمان صادق (ع) است.
راوي گويد: يا سيّدى و مولائى اى صاحب و مالك من همگى و تمامى أئمّه صادقان و امناء حضرت ايزد منّانند.
وجه تخصيص اين اسم به او چيست؟ بايد كه از روى مرحمت و احسان براى اين بنده بيان نمائى.
حضرت (ع) فرمود : پدرم حكايت كرد از پدر بزرگوار خود حضرت علىّ (ع) گفت كه: حضرت رسول ايزد معبود فرمود كه: هر گاه فرزندم جعفر بن محمّد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن أبى طالب عليهم السّلام متولّد گردد بايد كه او را به صادق مسمّى گردانيد. زيرا كه پسر پنجم او كه مسمّى به جعفر است دعوى امامت نمايد و جرأت بر حضرت ربّ العزّت از روى كذب فرمايد.
پس او در نزد خداى وهّاب كذّاب و مرتاب و مفترى بحضرت خداى وهّابست و او مخالف حكم پدر و حاسد برادر است و اين آن كس است كه كشف ستر خداى تبارك و تعالى در هنگام غيبت ولىّ ايزد نمايد.
پس آنگاه حضرت علىّ بن الحسين (ع) گريه بسيار كرد و گفت: گوئيا من جعفر كذّاب را مى ‏بينم كه طاغيان زمان خود را ترغيب و تحريص بر تفتيش أمر ولىّ اللَّه تعالى كه غايب و در حفظ و حمايت اله و در پناه بود مي نمايد و متوكّل را به حرم محترم پدر مكرّم از روى جهل و حرص راهنمائي مي كند تا مطّلع بولادت آن صاحب سعادت و مظفّر بر آن ولىّ ربّ العزّت شده او را بطمع ميراث پدر بقتل آرد و أخذ حقّ او بغير حقّ نمايد.(۱)

پي نوشت:
۱. احتجاج طبرسي، ترجمه نظام الدين احمد غفارى مازندرانى‏، ناشر مرتضوى‏، ج‏۳، ص ۲۰۴-۲۰۳.

نظرات