آیا ماشین لباسشویی پاک کننده است؟

لباسشویی

اگر لباس نجس را در ماشین لباسشویی بیندازیم تا شسته شود، آیا پاک می شود یا هنوز نجس است؟
 

پاسخ سوال شما طبق نظر بعضی از مراجع عظام تقلید خدمتتان ارائه می شود.

 

✅ امام خميني (ره):
اگر بعد از برطرف شدن  عين نجاست يك مرتبه با آب لوله يا دو مرتبه با آب قليل مي شوید، پاك مي كند.[۱]

✅ امام خامنه ای:
اگر بعد ازبرطرف شدن  عین نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشین لباسشویی به لباس ها و همه قسمت های داخل ماشین برسد و از آن جدا و خارج شود، محکوم به طهارت است. وتشخیص آن با مکلف است.[۲]

✅ آیت الله العظمی تبریزی:
چنانچه به آب شير متصل بوده باشد و لو بواسطه شلنگ به نحوى كه آب قطع نشود، مانعى ندارد و الّا بايد يك بار همه در بيرون لباسشويى آن را آب بكشد.[۳]

✅ آیت الله العظمی بهجت:
در شستن ملباس نجس با آبکشی اين ماشين لباسشويی ها بايد احتياط شود و اول درخارج، آن شسته شود و بعد در آن ماشين بيندازد مگر اينکه موقع آب کشيدن متصل به کر باشد.[۴]

✅ آیت الله العظمی وحید:
بنابراحتیاط واجب پاک نمیکند وباید بعداز شستن بادست آبکشی شود.[۵]

✅ آیت الله العظمی نوري همداني :
اگر بعد از برطرف شدن عين نجاست ماشین  به آب لوله کشی وصل باشد، پاك است.[۶]

✅ آیت الله العظمی فاضل لنکرانی:
اگر آب در حال اتصال به كر لباس نجس را احاطه مى كند و همه اجزاى لباس را فرا مى گيرد و در صورت قطع شدن چنانچه سه مرتبه آب لباس ها را فرابگيرد و آبها را گرفته تخليه كند، اگر عين نجاست در لباس باقى نمانده باشد، پاك مى شود.[۷]

✅ آیت الله العظمی سیستانی:
اگر عین نجاست زائل شده باشد ماشین لباسشویی برای پاک کردن کافی است.[۸]

✅ آیت الله العظمی مکارم:
پاک است، خواه در حال شستن لباسها اتصال با آب لوله کشی داشته باشد یا بعد از قطع شدن شروع به شستشو کند.[۹]

✅آیت الله العظمی مظاهری:
پاک کننده است.[۱۰]

✅ آیت الله العظمی صافی:
اگر پس از برطرف شدن عين نجاست، آب متصل به كر همه لباس‌ها را فرابگيرد و داخل ماشين را نيز تا هر جا نجس شده بگيرد همه پاك مي‌شود و چنانچه آب قطع شود آبي كه داخل ماشين است آب قليل مي‌باشد. پس اگر يقين كنيد كه آب همه لباس‌ها و مواضع نجس ماشين را فراگرفته و غساله را خارج كند پاك هستند و در متنجس به ادرار بايد دو مرتبه اين عمل انجام شود.[۱۱]

✅ آیت الله العظمی شبیری زنجانی:
اگر آب متصل به کر یا لوله کشی شهری قبل از قطع شدن، همه لباس را فرا بگیرد و عین نجاست هم زائل شده باشد و آب رنگ بو یا مزه نجاست را هم به خود نگرفته باشد لباس پاک میشود البته در متنجس به بول اگر با آب کر شسته می شود بنابر احتیاط دو بار بایدشسته شود ولی در آب لوله کشی شهری یکبار کافی است.[۱۲]

✅ آیت الله العظمی سبحانی:
اگر در پايان شستشو هنگام آبكشى مخزن لباسشويى به آب كر متصل شده و آب در حين اتصال به همه لباسها برسد لباسها پاك مى شود.[۱۳]

 

پی نوشت ها:


[۱] - استفتائات، ج۱، ص۱۱۹ و۱۲۰، س ۳۲۷ .

[۲] - اجوبه الاستفتائات سوال۲۹۲.

[۳] - استفتاءات جديد (تبريزى)، ج‌۲سوال ۹۲.

[۴] - جزوه استفتائات موجود درمرکز.

[۵] - جزوه استفتائات موجود درمرکز

[۶] - هزار و يك مسأله فقهي، ۱۳۸۳،‌ ج۲، ص۱۴،‌ س ۳۵.

[۷] - جامع المسائل ،جلد ۱، سوال۴۷.

http://www.sistani.org/persian/qa/search/9143- [۸].

 

کلمات کلیدی: 

دیدگاه‌ها

تشکر خدا خیرتان دهد

نظرات