آیا موافقت و حمایت خانواده در ازدواج مهم است؟

ازدواج

یک ماه پیش خواستگاری داشتم که پسندیدم، ایشان مومن، با نماز، چشم پاک و با خدا و مثل خودم عاشق راهیان نور و شهدا... بوند. از نظر مالی هم الحمدلله توانایی چرخاندن یک زندگی دو نفره را داشتند. ولی تمام اعضای خانواده من مخالف بودن دلایلشان هم خیلی غیر منطقی بود. مثلا برادرم بخاطر اینکه پیراهن خواستگارم روی شلوارش بود و مدل موهایش و قیافه اش مثل بسیجی ها بود و چون جلسه اول خواستگاری کت نپوشیده بود شدیدا مخالف بود. پدرم هم رفته بود بدون تحقیق همان جلسه اول که تمام شد استخاره کرد و چون بد آمد، موافق نبود. منم که اصرار داشتم باز جلسات ادامه داشته باشد ولی خانواده مخالف بودن و مادرم هم می گفت وقتی رضایت پدرت نباشد چگونه میخواهی ازدواج کنی؟ خلاصه وقتی من اینها را دیدم مجبور شدم جواب منفی بدم با اینکه واقعا نظرم مثبت بود. یکی از مسائلی که باعث شد، این بود که اگر اصرار میکردم همه چی پیش میرفت، اگر در آینده کوچکترین مشکلی پیش میآمد خانواده ام حتما به من می گفتند که: ما همان اول گفتیم که این بدردت نمیخورد.

 

با سلام و عرض تحیت
از فاکتورهای اساسی موفقیت ازدواج این است که پسر و دختر همدیگر را بپسندند و در عین حال از حمایت و موافقت خانواده ها نیز برخوردار باشند. اما لازم است خانواده ها با انعطاف بیشتر تصمیم نهایی را به فرزندان واگذارند.
به این منظور و پیش از اینکه خواستگاری موضوعیت بیابد لازم است اعضاء خانواده با یکدیگر گفتگو کرده و سهم تاثیر گذاری هر یک از اعضا تعیین شود. ضمن اینکه در صورتی که قرار است نظر خانواده مبنا قرار بگیرید، لازم است از قبل معیارهای خانواده لحاظ شود و پیش از خواستگاری با خواستگار مورد نظر تطبیق داده شود و جلسه خواستگاری به موافقت اولیه مشروط شود.
به هر حال در صورتی که معیارهای خانواده منطقی نیست، لازم است پسر و دختر مستقیم و یا با واسطه سعی در متقاعد نمودن خانواده داشته باشند.

در مورد خواستگاری این فرد نیز از شما، اگر احتمال درخواست مجدد خواستگار وجود دارد برای راضی کردن خانواده تلاش خود را بکار بگیرید و البته دقیق و جدی تر به ارزیابی و کسب شناخت از ایشان بپردازید. در غیر اینصورت در گذشته توقف نکنید و به فرصتهای بعدی که در انتظار شما است بیندیشید.

در پناه خدای متعال موفق باشید

نظرات