تصویر

حدیث امام حسین علیه السلام درباره عبادت کردن

امام حسین « علیه السّلام »

کسی که خداوند را آنطور که شایسته اوست عبادت کند خداوند بیش از آنچه آرزو و کفایت اوست به او می دهد

موسوعه کلمات امام حسین «علیه السلام» ۷۴۸،ح۹۰۶

شهادت امام حسین، حرارتی در قلوب مومنین

نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

همانا شهادت حسین، حرارتی در دلها ایجاد می کند که هرگز خاموش نخواهد شد.