«دولت جمهوری اسلامی و ملت ایران همواره مدافع و حامی فلسطینیان خواهد بود.» «مقاومت تنها راه آزادسازی فلسطین است.»

نظرات