امام حسین « علیه السّلام » کسی که خداوند را آنطور که شایسته اوست عبادت کند خداوند بیش از آنچه آرزو و کفایت اوست به او می دهد موسوعه کلمات امام حسین «علیه السلام» ۷۴۸،ح۹۰۶

نظرات