معاشرت با مسیحیان و یهویان اشکال دارد؟

معاشرت با پيروان اين اديان با رعايت ضوابط و اخلاق اسلامى اشکال ندارد.[۱]
 

[۱]. آیت اله خامنه ای، اجوبة الاستفتائات،‌ ص ۶۳، سؤال ۳۱۶.

 

نظرات