تصویر

کمک به دیگران از حرف تا عمل

امام كاظم عليه ‏السلام:
مؤمن كم حرف و پر كار است و منافق پر حرف و كم كار
تحف العقول، ص۳۹۷

ولایت فقیه در بیان علمای شیعه

پیشینه نظری ولایت فقیه

کلیه امور سیاسی جامعه که در ارتباط با حکومت می باشد، و نیز شئون اجتماعی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی که باید به وسیله دولتها اداره شود، ثبوت ولایت بر این امور برای فقیه یقینی و قطعی است.