مسائل جدید کلامی

آیا می توان گفت عقیده هر کسی برای خودش محترم است؟

اولا هیچ عاقلی نمی پذیرد که هر نوع عقیده ای احترام دارد. ثانیا هیچ کس به این شعار عمل نمی کند. ثالثا عدم محترم دانستن عقیده دیگران به معنای جنگ و آزار آنها نیست.

آیا مسلمانان می توانند نظریه داروین را قبول کنند؟

از منظر زیست شناسی، اسلام موضع خاصی در مقابل نظریه داروین ندارد. از منظر هستی شناسی، این نظریه منطقا هیچ ارتباطی با بحث خالق ندارد. اما از منظر تاریخی، واقعا تعارضی وجود ندارد.

آیا اسلام زن ستیز است؟

اسلام در ضمن اشتراکاتی که بین زن و مرد قائل است، خصیصه های جنسیتی آنها را لحاظ کرده، و قائل به توازن حقوق و ظایف بین آنهاست. و تساوی بین زن و مرد را به رسمیت نمی شناسد. تا تفاوت های طبیعی زن و مرد در خلقت مراعات شود. و زنان در ضمن حفظ خصیصه های جنسیتی خود، از حقوق شان برخوردار شوند.

آیا حجاب اجباری سبب نشد ملتی که به زور چادر رو نتوانستند از سرش درآورند، خودش آن را درآورده است؟

تاریخ و وضعیت جهانی ابعاد گسترده تری را برای فهم این موضوع نشان می دهد. از اقدامات خزنده دوران پهلوی تا وضعیت فرهنگی جهانی که تحلیل درست آن ها نشان می دهد، جامعه ایرانی واقعا عفیف است که انواع توطئه ها برای بی عفت کردن او در کار است.

کسانی که حجاب را سبب امنیت زن میدانند، پس چرا برای محجبه ها مزاحمت وجود دارد؟

حجاب تنها یکی از عوامل امنیت آفرین است و البته هر عاملی تا حد مشخصی اثر گذار است. و نمی توان از لباس ضد گلوله توقع محافظت در مقابل موشک را داشت.

چرا اسلام می خواهد زنان خانه نشین باشند؟

نه خانه زندان است و نه اسلام، زن را از حضور در اجتماع نهی کرده است و باید مراقب بود که این تصورات در ذیل فرهنگ غربی، قرار است به کجا منتهی بشود.

چگونه مسلمانان از افراد بی دین توقع دارند به مقدسات آنها احترام بگذارند؟

اگر کسی خواهان زندگی مسالمت آمیز باشد و سر ستیزه گری و آشوب طلبی ندارد، این مطلب بسیار روشن است خصوصا با توجه به آنکه مقدسات برای مومنان از مال و جان شان بسیار ارزش مند تر است.

عالمان دینی بیشتر به جامعه خدمت کرده اند یا کافران نجس؟

دانشمندان علوم تجربی تنها زمانی می توانند خدمت کنند، که دانشمندان علوم انسانی مثل علمای دینی کار خودشان را به خوبی انجام داده باشد، و الا دانشمندان علوم تجربی، بلای جای بشر می شوند و این همه حتی بدون توجه به زندگی اخروی است که اگر به آن توجه شود، دو روز دنیا اصلا قابل توجه نخواهد بود.

آیا اسلام زن را پایین تر از مرد می داند؟

در قرآن و احادیث، هرگز شان جنس مونث حقیر شمرده نشده است و علاوه بر آیات قرآنی که جنسیت را در ارزش بی تاثیر دانسته است و حتی زنانی را الگوی مردان معرفی کرده است، روایات مربوط به نقش جنس مونث در مادری، همسری و دختری به خوبی نشان می دهد که کرامت جنس مونث در منظر اسلامی هرگز مخدوش نبوده و باید دریابیم که اصل بی ارزش دانستن زن برای فرهنگ غربی است که فکر می کند با دادن نقش های مردانه به زن او را تکریم کرده است گویی مسلم می دانند که زن ماندن زن خوب نیست.

چرا مسلمانان در عصر فضا و ... هنوز درگیر مسائلی نظیر وارد شدن با پای چپ به دستشویی هستند؟

مسلمانان در این مساله درگیر نیستند، بلکه یک مساله جزئی برای آنهاست و مسائل اصلی آنها مسائلی مثل برپایی عدالت و محقق کردن عدالت و ... است. و در کنار این واقعیت بد نیست توجه کنیم که آنچه عصر فضا را از گذشته متمایز کرده است، ریزبینی ها و دقت های فراوان در هر مساله ای است.

صفحه‌ها