احكام اختصاصی بانوان

رنگ کردن مو در زمان حيض اشکال شرعي دارد؟

رنگ مو

شهر سوال ـ رنگ کردن مو در حال حيض اشکال ندارد .

آیا موتور و دوچرخه سواری برای خانمها اشکالی دارد؟

سوارکاری زنان

شهر سوال ـاز فتاوای مراجع عظام تقلید روشن می گردد که نفس سوار شدن دوچرخه برای خانم ها اشکال ندارد و آنچه مورد بحث و اشکال است جلب نظر نامحرم و ایجاد مفسده است و این ملاک مختص دوچرخه سواری نیست

آيا مي‌توان غسل حيض و غسل جنابت را با همديگر انجام داد؟

غسل جنابت

شهر سوال ـ در صورت وجوب دو غسل یا چند غسل واجب؛ مثل جنابت وحیض (و نیز مستحب با واجب مثل جنابت وحیض وجمعه) را می‏‌توان به نیت همه آنها یك غسل به جا آورد .

اگر زن حائض جنب شود در زمان عادت می تواند غسل جنابت انجام دهد؟

احکام بانوان

شهر سوال ـ انجام غسل جنابت در ایام عادت واجب نیست.اما ار کسی بخواهد در زمان حیض غسل جنابت انجام دهد...