حکومت اسلامی و ولایت فقیه

منظور از ولایت مطلقه فقیه چیست؟

ولایت مطلقه فقیه

شهر سوال ـ «اصل این است كه فقیه دارای شرایط حاكمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آن كه دلیل خاصی داشته باشیم كه فلان امر از اختصاصات معصوم است.»[۱]

روایاتی که هر قیام قبل از ظهور را طاغوت معرفی می کند، چگونه با مشروعیت حکومت اسلامی سازگار است؟

شهر سوال ـ چند روایت به این مساله اشاره می کند که هر قیامی قبل از قائم(عج) باطل است. از جمله امام صادق (ع) فرمودند: «هر پرچمی قبل از قیام قائم برافراشته شود، صاحب آن طاغوتی است که در برابر خدا پرستش می شود.»

آیا اختیارات رهبر در قانون معنا می شود یا اینکه او فراتر از قانون است؟

 قانون

شهر سوال ـ اما از جهت کشوری و قانون جمهوری اسلامی، قانون اساسی اصل و ملاک است. و تا زمانی که به حمایت مردمی، چنین نظامی پابرجاست، قانون اساسی آن ملاک می باشد. و شئون رهبری طبق بندهای قانون اساسی معنا می یابد. به عنوان نمونه در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است : «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند».

چگونه اطاعت از ولی فقیه غیر معصوم، با وجود احتمال اشتباهش، لازم است؟

شهر سوال ـ قبل از هر چیز باید در نظر داشت که دین خدا محدود به دوره خاصی نبوده و نیست. و یکی از شئون دین اسلام حکومت آن است. حکومتی که با مبانی توحیدی حق حاکمیت را در انحصار خدا می داند و تنها با اذن او می توان حکومت مشروعی داشت. و هر جا که اذن خداوند نباشد، حکومت طاغوت خواهد بود.

در حکومت غیر دینی هیچ کس نیاز به ریا کاری ندارد. بر خلاف جامعه دینی که در آن ریا کاری هست. آیا این دلیل علیه نیاز به حکومت دینی نیست؟

شهر سوال ـ اگر ریا کاری زشت است، این زشتی به برکت ایجاد فضای زیبا فهمیده شده، حال اینکه بخواهیم برای ریشه کن کردن این زشتی، جامعه را به نکبت مبتلا کنیم، معنایی ندارد جز اینکه شیطان با فریبکاری می خواهد ما را به انحراف بکشاند. و برای جلوگیری از این گونه الهام های شیطانی، باید اعمال خود را اصلاح کنیم که راه شیطان بسته شود.

معمولا در جامعه کافر، مومنان ایمانی عمیق تر دارند. با این وجود چرا حکومت دینی و اسلامی را لازم می دانید؟

حکومت دینی و اسلامی

شهر سوال ـ انسان ها از محیط اجتماع خود بسیار اثر می پذیرند. و اجتماع یکی از مهم ترین مولفه ها در شکل گیری شخصیت افراد جامعه است. و حکومت نیز عنصر بسیار مهمی در این زمینه به شمار می رود، تا آن جا که گفته شده: «الناس علی دین ملوکهم؛ مردم همان دینی را دارند که حاکمان جامعه بدان پایبند هستند!»

آیا در حکومت ولایت فقیه ، حقوق اجتماعی غیر مسلمانان مانند حقوق مسلمانان است؟

 حقوق اجتماعی

شهر سوال ـ امیر المومنین(ع) در نامه ای به مالک اشتر، می نویسند: مهربانى بر رعیت را پوشش قلبت قرار ده و به آنها محبت كن و لطف داشته باش و براى آنها چون حیوانى درنده و ضرر رسان نباش كه خوردنشان را مغتنم شمارى مردم دو دسته ‏اند: یا برادر ایمانى تو محسوب مى‏شوند و یا مثل تو انسانند و هم كیش تو نیستند.[۱]

چرا مراجع تقلید در همه مسائل با شخص ولی فقیه، هماهنگ نیستند؟

 ولی فقیه

شهر سوال ـ مرجع تقلید به کسی می گویند که متخصص در فقه و فروعات احکام است. یک مرجع تقلید ممکن است حتی در بعضی از مسائل اسلامی(مثل تاریخ) نیز تخصص نداشته باشد. و طبیعتا نباید از آن ها توقع موضع گیری صد در صد صحیح در همه مسائل داشت. همان گونه که از متخصص و جراح قلب توقع نمی رود که تشخیص های صحیحی درباره مشکلات دهان و دندان داشته باشد.

ضد ولایت فقیه کیست؟

شهر سوال ـ منظور از ضد ولایت فقیه کسانی که به آن اعتقاد دینی ندارند، نیست! بلکه کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی اقدام می کنند، می باشد. و روشن است که مردم یک جامعه باید به قوانین کشور احترام بگذارند و به آن پایبند باشند.

ولایت فقیه برای همه مسلمانان جهان است یا برای مسلمانان ایران؟

ولایت فقیه

شهر سوال ـ الف) دیدگاه اول از منظر قانون اساسی است. با توجه به این که قانون اساسی هر کشوری در قلمرو همان کشور اعتبار دارد از این رو حاکمیتش هرچه باشد - چه ولایت فقیه یا غیر آن - تنها در گستره همان کشور است و نسبت به ماورای آن قدرت نفی و اثبات چیزی را ندارد. بنابراین رهبر جمهوری اسلامی و ولی فقیه، تنها حاکم ایران است و دستوراتش در حکومت جمهوری اسلامی، مطاع است.

صفحه‌ها