حکومت اسلامی و ولایت فقیه

فرمانروایی دینی چقدر می تواند کارآمد و راه گشا باشد؟

شهر سوال ـ کارآمد بودن یا راه گشا بودن، زمانی سوال واضح و روشنی است که اهداف تعیین شوند. به عنوان مثال اگر از ما بپرسند که کدام وسیله نقلیه کارآمدتر است؟ چه خواهیم گفت؟ قطعا زمانی می توانیم جواب دقیق و صحیح را بدهیم که هدف روشن باشد. اگر بنا باشد از یک طرف شهر به سمت دیگر آن برویم، قطعا اتومبیل وسیله ای کارامد تر از هواپیما است. در حالی که اگر هدف مسیری چند هزار کیلومتری بود، قطعا هواپیما کارآمد تر خواهد بود. بنابراین در گام اول باید اهداف را مشخص کنیم.

آیا حضرت علی (ع) در زمان حکومتشان؛ به دلیل مصلحت قوانین دینی را تغییر می دادند؟

حضرت علی (ع)

شهر سوال ـ در ابتدا باید به این نکته دقت کرد که تغییر قوانین دینی، از یک منظر تغییر قانون نیست. بلکه با دقت روشن می شود که موضوعات دچار تغییر می شوند و هر موضوعی حکم خاص خویش را به همراه می آورد. به عنوان نمونه نماز باید به صورت ایستاده اقامه شود. و از سویی می دانیم که برای اشخاص ناتوان حکم به قیام در نماز نمی شود و نماز نشسته و حتی خوابیده آن ها نیز صحیح است. آنچه در اینجا عوض شده، حکم نیست. بلکه حکم ایستادن برای شخص توانا است و شخص ناتوان حکم دیگری دارد. بنابراین موضوع قانون عوض می شود و قانون برای هر موضوعی همیشه ثابت است.

چرا توهین به ولی فقیه مجازات دارد؟ آیا در زمان پیامبر (ص) نیز چنین بود؟

 ولی فقیه

شهر سوال ـ این عمل نسبت به رهبر جامعه، خطای بزرگتری محسوب می شود و می تواند مجازات سنگین تری نیز در پی داشته باشد. چون تضعیف جایگاه رهبر جامعه، آسیبی است که به تمام اجتماع و نهادهای آن وارد می شود. و چنین خطایی علاوه بر اینکه جنبه شخصی داشته، از منظر شخصیت حقوقی رهبر نیز باید مد نظر قرار بگیرد.

نظر شیخ مفید درباره ولایت فقیه چیست؟

شیخ مفید

شهر سوال ـ بنابراین مبانی شیعه اقتضاء می کند که برای همیشه خط ولایت الهی استمرار داشته باشد و خدای متعال هیچ گاه بشر را ناگزیر از حکومت طاغوت نکرده باشد. اگر چه تحقق خارجی آن، از انتخاب ها و اعمال امت ها، تاثیر می پذیرد.

چرا بعد از اسم پیامبر (ص) یک صلوات می فرستیم. اما در انقلاب بعد از اسم امام خمینی(ره) سه صلوات می فرستادیم؟

 امام خمینی(ره)

شهر سوال ـ جواب این سوال، ابهام فوق را نیز حل می کند. پیامبر (ص) رقیب خدای متعال نیست. بلکه بنده اوست و جز او را نشان نمی دهد. به تعبیری پیامبر(ص) در طول خدا مطرح می شود و نه در عرض او! کسی که به دنبال پیامبر(ص) راه می افتد، از خدا تخلف نکرده است. بلکه در همان مسیر خدا گام بر می دارد.

آیا رهبر در نظام اسلامی، ولایت دینی دارد یا زعیم سیاسی است؟

نظام اسلامی

شهر سوال ـ قبل از هر چیز باید دقت کرد که چرا سیاست را از دین جدا بدانیم که زعامت سیاسی غیر از ولایت دینی بشود؟ در واقع مشکل بزرگ این ابهام، سکولاریسم نهفته در بطن آن است که به هیچ وجه با اسلام هم خوانی ندارد.

چرا رهبر با فقیه و فیلسوف و مدیر و اقتصاددان و هنرمند و دانشجو جلسه می گزارد و برای همه سخن دارد؟

شهر سوال ـ فهم معنای رهبری، جواب این سوال را تبیین می کند. چون اگر جامعه دارای اجزاء و ابعاد مختلف است، رهبری باید شامل همه آنها بشود و همه را همگام در یک مسیر راهنمایی کند. تا حقیقت جامعه، جدایی از تفرق ها و رسیدن به وحدت باشد. و با این توجه، اگر رهبر از گروه و جماعتی غافل باشد، راه خطا رفته و مصالح جامعه را آسیب رسانده است.

آیا می توانیم از ولی فقیه انتقاد کنیم؟

ولی فقیه

شهر سوال ـ انتقاد به معنای بیان نقایص و کاستی ها می باشد. و با تخریب، سیاه نمایی، تمرد و ... فرق دارد. تمرّد از دستورات حکومتی ولی فقیه غیر قابل پذیرش است، چون این دستورات، قانونی است که با تکیه بر آن می توان نظم و نظام جامعه را حفظ نمود. و از بین بردن نظم و نظام جامعه از سوی هیچ عاقلی مورد تائید نیست. همچنین تخریب جایگاه رهبر جامعه و سیاه نمایی علیه او، به تضعیف نظام منجر می شود، در نتیجه آن نیز پذیرفتنی نیست. لذا در گام اول، باید مطالب غیر منطقی که به اسم انتقاد عرضه می شوند، را بشناسیم و حکم آن ها را از حکم انتقاد متمایز کنیم.

آیا ولی فقیه می تواند درباره مال و جان و ناموس ما تصمیمی بگیرد؟

ولی فقیه

شهر سوال ـ پس تصمیم گیری نسبت به مال و جان فرد، وقتی به دست ولی فقیه است، که بحث از مصالح جامعه و حکومت باشد. مثلا جنگ پیش آمده و لازم است که عده ای برای دفاع از کشور اقدام کنند، در اینجا تبعیت از دستور ولی فقیه بر همه لازم است و ولی فقیه می تواند ما را به جنگ بفرستد، اگر چه این تصمیم به جان ما مرتبط است. یا به عنوان مثال، کسی اموالش را صرف خریداری یک کالا نموده و آن را احتکار کرده و در جامعه اخلال ایجاد کرده است، در اینجا ولی فقیه می تواند، اموالی که او احتکار کرده، را ضبط نموده و بدون نیاز به اجازه او، در اختیار جامعه قرار دهد. (البته این گونه کارها می تواند با مکانیزم هایی که ولی فقیه تعیین کرده انجام شود نه اینکه لزوما مستقیم وارد عمل شود)

اگر مقبولیت حکومت در اسلام لازم است، وقتی مردم حکومت اسلامی را نخواهند، چه می شود؟

شهر سوال ـ حضرت علی (ع) تنها کسی بود که خلافت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) برای او مشروع بود. اما ایشان بعد از رسول خدا (ص) ۲۵ سال خانه نشین بودند. و بعد از گذشت این مدت ، (که سر مردم به سنگ خورده و ثمره جهالت خود را چشیدند ) با اقبال و فشار مردمی، حکومت را پذیرفتند. از اینجا درس گرفته ایم که بدون اقبال مردمی، مردان خدا حکومت تشکیل نمی دهند.

صفحه‌ها