حکومت اسلامی و ولایت فقیه

آیا حکومت دینی مقدس است؟ در این صورت فسادهای موجود در چنین حکومتی چگونه پذیرفته می شوند؟

شهر سوال ـ در حکومت الهی نیز رخ دادن فسادها و انحراف ها، مساله ای روشن است. چون بسیاری از امور حکومتی در دست افراد جایز الخطا است و در صورت تخلف آن ها از مسیر حق، فساد رخ می دهد. و در قبال این نوع فسادها باید برخوردهای قاطع داشت و سریع نسبت به تطهیر حکومت از فسادها اقدام کرد. و سابقه حکومت دینی نشان می دهد که هرگز نسبت به کتمان این فسادها اقدامی نشده است...

آیا قوانین دینی باتکیه بر معلول ها و اتکا به روش های فیزیکی می خواهد به سرعت مفاسد را درمان کند؟

شهر سوال ـ در قوانین اسلامی، جهت از بین بردن مفاسد دستپاچگی و سرعت العمل بی جا وجود ندارد. و نمونه آن در بحث تحریم شراب خواری به وضوح دیده می شود. در جامعه ای که شراب خواری در تار و پود جامعه داخل شده، به یکباره دستور ممنوعیت صادر نمی شود بلکه متناسب با توان جامعه و به طور تدریجی بیان می شود.

برای آشکار شدن میوه های حکومت دینی تا چه اندازه زمان نیاز است؟

شهر سوال ـ حال آیا ما می توانیم در حکومت دینی فعلی، نتیجه این برنامه را بچشیم در حالی که علیرغم بالا رفتن سن ازدواج عده ای صیغه را تابو می دانند و سخن گفتن درباره آن را زشت تلقی می کنند و عده دیگر آن را فحشای شرعی می خوانند؟ آیا می توانیم با وجود انواع و اقسام محرک ها، از وضعیت حجاب و اختلاط گرفته تا انواع فیلم ها و ... امید روند نزولی فحشا را داشته باشیم؟

فرمانروایی دینی چقدر می تواند کارآمد و راه گشا باشد؟

شهر سوال ـ کارآمد بودن یا راه گشا بودن، زمانی سوال واضح و روشنی است که اهداف تعیین شوند. به عنوان مثال اگر از ما بپرسند که کدام وسیله نقلیه کارآمدتر است؟ چه خواهیم گفت؟ قطعا زمانی می توانیم جواب دقیق و صحیح را بدهیم که هدف روشن باشد. اگر بنا باشد از یک طرف شهر به سمت دیگر آن برویم، قطعا اتومبیل وسیله ای کارامد تر از هواپیما است. در حالی که اگر هدف مسیری چند هزار کیلومتری بود، قطعا هواپیما کارآمد تر خواهد بود. بنابراین در گام اول باید اهداف را مشخص کنیم.

آیا حضرت علی (ع) در زمان حکومتشان؛ به دلیل مصلحت قوانین دینی را تغییر می دادند؟

حضرت علی (ع)

شهر سوال ـ در ابتدا باید به این نکته دقت کرد که تغییر قوانین دینی، از یک منظر تغییر قانون نیست. بلکه با دقت روشن می شود که موضوعات دچار تغییر می شوند و هر موضوعی حکم خاص خویش را به همراه می آورد. به عنوان نمونه نماز باید به صورت ایستاده اقامه شود. و از سویی می دانیم که برای اشخاص ناتوان حکم به قیام در نماز نمی شود و نماز نشسته و حتی خوابیده آن ها نیز صحیح است. آنچه در اینجا عوض شده، حکم نیست. بلکه حکم ایستادن برای شخص توانا است و شخص ناتوان حکم دیگری دارد. بنابراین موضوع قانون عوض می شود و قانون برای هر موضوعی همیشه ثابت است.

چرا توهین به ولی فقیه مجازات دارد؟ آیا در زمان پیامبر (ص) نیز چنین بود؟

 ولی فقیه

شهر سوال ـ این عمل نسبت به رهبر جامعه، خطای بزرگتری محسوب می شود و می تواند مجازات سنگین تری نیز در پی داشته باشد. چون تضعیف جایگاه رهبر جامعه، آسیبی است که به تمام اجتماع و نهادهای آن وارد می شود. و چنین خطایی علاوه بر اینکه جنبه شخصی داشته، از منظر شخصیت حقوقی رهبر نیز باید مد نظر قرار بگیرد.

نظر شیخ مفید درباره ولایت فقیه چیست؟

شیخ مفید

شهر سوال ـ بنابراین مبانی شیعه اقتضاء می کند که برای همیشه خط ولایت الهی استمرار داشته باشد و خدای متعال هیچ گاه بشر را ناگزیر از حکومت طاغوت نکرده باشد. اگر چه تحقق خارجی آن، از انتخاب ها و اعمال امت ها، تاثیر می پذیرد.

چرا بعد از اسم پیامبر (ص) یک صلوات می فرستیم. اما در انقلاب بعد از اسم امام خمینی(ره) سه صلوات می فرستادیم؟

 امام خمینی(ره)

شهر سوال ـ جواب این سوال، ابهام فوق را نیز حل می کند. پیامبر (ص) رقیب خدای متعال نیست. بلکه بنده اوست و جز او را نشان نمی دهد. به تعبیری پیامبر(ص) در طول خدا مطرح می شود و نه در عرض او! کسی که به دنبال پیامبر(ص) راه می افتد، از خدا تخلف نکرده است. بلکه در همان مسیر خدا گام بر می دارد.

آیا رهبر در نظام اسلامی، ولایت دینی دارد یا زعیم سیاسی است؟

نظام اسلامی

شهر سوال ـ قبل از هر چیز باید دقت کرد که چرا سیاست را از دین جدا بدانیم که زعامت سیاسی غیر از ولایت دینی بشود؟ در واقع مشکل بزرگ این ابهام، سکولاریسم نهفته در بطن آن است که به هیچ وجه با اسلام هم خوانی ندارد.

چرا رهبر با فقیه و فیلسوف و مدیر و اقتصاددان و هنرمند و دانشجو جلسه می گزارد و برای همه سخن دارد؟

شهر سوال ـ فهم معنای رهبری، جواب این سوال را تبیین می کند. چون اگر جامعه دارای اجزاء و ابعاد مختلف است، رهبری باید شامل همه آنها بشود و همه را همگام در یک مسیر راهنمایی کند. تا حقیقت جامعه، جدایی از تفرق ها و رسیدن به وحدت باشد. و با این توجه، اگر رهبر از گروه و جماعتی غافل باشد، راه خطا رفته و مصالح جامعه را آسیب رسانده است.

صفحه‌ها