حکومت اسلامی و ولایت فقیه

چرا مراجع تقلید در همه مسائل با شخص ولی فقیه، هماهنگ نیستند؟

 ولی فقیه

شهر سوال ـ مرجع تقلید به کسی می گویند که متخصص در فقه و فروعات احکام است. یک مرجع تقلید ممکن است حتی در بعضی از مسائل اسلامی(مثل تاریخ) نیز تخصص نداشته باشد. و طبیعتا نباید از آن ها توقع موضع گیری صد در صد صحیح در همه مسائل داشت. همان گونه که از متخصص و جراح قلب توقع نمی رود که تشخیص های صحیحی درباره مشکلات دهان و دندان داشته باشد.

ضد ولایت فقیه کیست؟

شهر سوال ـ منظور از ضد ولایت فقیه کسانی که به آن اعتقاد دینی ندارند، نیست! بلکه کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی اقدام می کنند، می باشد. و روشن است که مردم یک جامعه باید به قوانین کشور احترام بگذارند و به آن پایبند باشند.

ولایت فقیه برای همه مسلمانان جهان است یا برای مسلمانان ایران؟

ولایت فقیه

شهر سوال ـ الف) دیدگاه اول از منظر قانون اساسی است. با توجه به این که قانون اساسی هر کشوری در قلمرو همان کشور اعتبار دارد از این رو حاکمیتش هرچه باشد - چه ولایت فقیه یا غیر آن - تنها در گستره همان کشور است و نسبت به ماورای آن قدرت نفی و اثبات چیزی را ندارد. بنابراین رهبر جمهوری اسلامی و ولی فقیه، تنها حاکم ایران است و دستوراتش در حکومت جمهوری اسلامی، مطاع است.

آیا می توان به ولایت فقیه اعتقاد داشت و مصداق آن را نپذیرفت؟

ولایت فقیه

شهر سوال ـ قبل از هر چیز باید در متن سوال اصلاحی صورت بگیرد. شخص خاص یا مصداق ولی فقیه است و یا اینکه مصداق آن نمی باشد. اگر مصداق ولایت فقیه باشد، نپذیرفتن مصداق همان عدم اعتقاد به ولایت فقیه است.

چرا مساله ولایت فقیه، مثل مسائل دیگر دینی پذیرفته نمی شود؟

 ولایت فقیه

شهر سوال ـ همین مطلب در حدیثی از امام حسین (ع) بیان شده که بسیار مشهور نیز می باشد: «إِنَّ النَّاسَ عَبِیدُ الدُّنْیَا وَ الدِّینُ لَعْقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ یَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَایِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّیَّانُونَ؛[۱] راستى مردم همه دنیاپرستند و دین بر سر زبان آنها است و تا براى آنها وسیله‏ زندگیست میچرخانندش و وقتى ببلا آزموده شدند دیندار كم است.»

با توجه به مشکلاتی که در حکومت سبب نارضایتی مردم می شود، بهتر نیست حکومت غیر دینی تشکیل بشود تا مردم از دین زده نشوند؟

حکومت غیر دینی

شهر سوال ـ شاید هم این سخن نظیر عمل کسانی است که شهید مطهری این گونه توصیفشان می کند: «قرآن را هم به سبك محترمانه‏ اى بوسید و گذاشت لب طاقچه. نگفت ما قرآن را قبول نداریم، گفت قرآن را قبول داریم، قرآن كتاب خداست، اما قرآن كه براى ما نیست، قرآن براى ائمه است. فقط ائمه مى ‏توانند بفهمند كه قرآن چه مى‏ گوید، ما كه حق نداریم در قرآن تعقل و تدبر كنیم.»[۱]

چگونه می توان میزان مقبولیت ولی فقیه را سنجید؟

شهر سوال ـ قبل از هر چیز باید دقت کرد که مشروعیت در مدل حکومتی شیعه، تنها به اذن الهی وابسته است. امیرالمومنین علی(ع) ولایت بر همه مردم دارند، اگر چه مردم به ایشان مراجعه نکنند و ایشان را حاکم ظاهری جامعه نکنند.

آیا ولایت فقیه همیشه حاکم جامعه است؟

 ولایت فقیه

شهر سوال ـ ولی فقیه همیشه در ظاهر حاکم جامعه نیست. ولی شئون ولایت فقیه، شئون حکومتی است. یعنی ممکن است ولی فقیه، بدون اینکه حاکم جامعه باشد (در ظاهر) موفق به انجام بعضی از وظایف حکومتی خود بشود.

اگر ولایت حکم انتصابی خداست، چگونه نظر خبرگان ولی فقیه را تعیین می کند؟

شهر سوال ـ در نصب خاص خداوند شخص مشخصی را تعیین کرده است. مثل تعیین پیامبر و امامان (صلوات الله علیهم اجمعین) در این جا تنها کشف صاحب ولایت از جانب خدا موضوعیت دارد.

آیا لزوم اطاعت از ولی فقیه یک مساله شرعی است و نیاز به اجازه مرجع تقلید دارد؟

مساله شرعی

شهر سوال ـ مساله ولایت فقیه یک جهت مهم کلامی و اعتقادی دارد. که آن را از مسائل فقهی متمایز می کند. ولایت فقیه ادامه و جریان یافتن اصل امامت است. و پذیرش امامت بدون پذیرش ولایت فقیه (عملی و یا تئوری) ابتر کردن آن است. همانگونه که پذیرفتن رسالت بدون پذیرفتن امامت در واقع نپذیرفتن رسالت است.

صفحه‌ها