حکومت اسلامی و ولایت فقیه

چرا رهبر انقلاب درباره مسائل کوی دانشگاه و محکوم کردن چند دانشجو توسط قوه قضائیه وارد صحنه نشدند؟

دانشجو

شهر سوال ـ طبیعت تقسیم وظایف و کارها در جامعه، اقتضاء می کند که رهبر در تمام مسائل جزئی(به معنای خاص و نه به معنای غیر مهم) و موردی وارد نشوند. بلکه تنها خطوط کلان و مواضع اصولی را بیان کنند.

آیا ولی فقیه یک مقام تشریفاتی دارند؟

شهر سوال ـ گذشته از این نگاهی به اختیارات و وظایف رهبری طبق قانون اساسی نشان دهنده جایگاه اوست که به هیچ عنوان با تشریفاتی بودن سازگاری ندارد. چون مقام تشریفاتی، اصولا در کاری منشا اثر نیست. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاهی بسیار عالی برای ولی فقیه در نظر گرفته شده است.

نظریه آیت الله خویی در بحث ولایت فقیه چه بود؟

ولایت مطلقه فقیه

شهر سوال ـ اصل ولایت فقیه: که هیچ کدام از مراجع شیعه در آن تردیدی ندارند و همه آن را لازم می دانند، از جمله آیت الله خویی. و مبانی تشیع اجازه انکار چنین چیزی را نمی دهد. و مخالفت با اصل نظریه ولایت فقیه ، قطعا به نفی مبانی تشیع منجر می شود.

کدام احادیث نظریه ولایت فقیه را اثبات می کند؟

ولایت فقیه

شهر سوال ـ علی(ع) فرمود: واجب است در حکم خدا و حکم اسلام نسبت به مسلمین، اینکه هیچ عملی را انجام ندهند و دست به سوی چیزی و یا کاری دراز نکنند و قدم در هیچ جائی ننهند، مگر آنکه قبلاً برای خود رهبری عفیف و پرهیزکار و عارف و عالم به احکام قضا و سنت رسول خدا(ص) انتخاب نمایند. تا اموال عمومی را گرد آورد و حج و جمعه مردم را بپا دارد و صدقات را جمع نماید.

منظور از ولایت مطلقه فقیه چیست؟

ولایت مطلقه فقیه

شهر سوال ـ «اصل این است كه فقیه دارای شرایط حاكمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آن كه دلیل خاصی داشته باشیم كه فلان امر از اختصاصات معصوم است.»[۱]

روایاتی که هر قیام قبل از ظهور را طاغوت معرفی می کند، چگونه با مشروعیت حکومت اسلامی سازگار است؟

شهر سوال ـ چند روایت به این مساله اشاره می کند که هر قیامی قبل از قائم(عج) باطل است. از جمله امام صادق (ع) فرمودند: «هر پرچمی قبل از قیام قائم برافراشته شود، صاحب آن طاغوتی است که در برابر خدا پرستش می شود.»

آیا اختیارات رهبر در قانون معنا می شود یا اینکه او فراتر از قانون است؟

 قانون

شهر سوال ـ اما از جهت کشوری و قانون جمهوری اسلامی، قانون اساسی اصل و ملاک است. و تا زمانی که به حمایت مردمی، چنین نظامی پابرجاست، قانون اساسی آن ملاک می باشد. و شئون رهبری طبق بندهای قانون اساسی معنا می یابد. به عنوان نمونه در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است : «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند».

چگونه اطاعت از ولی فقیه غیر معصوم، با وجود احتمال اشتباهش، لازم است؟

شهر سوال ـ قبل از هر چیز باید در نظر داشت که دین خدا محدود به دوره خاصی نبوده و نیست. و یکی از شئون دین اسلام حکومت آن است. حکومتی که با مبانی توحیدی حق حاکمیت را در انحصار خدا می داند و تنها با اذن او می توان حکومت مشروعی داشت. و هر جا که اذن خداوند نباشد، حکومت طاغوت خواهد بود.

در حکومت غیر دینی هیچ کس نیاز به ریا کاری ندارد. بر خلاف جامعه دینی که در آن ریا کاری هست. آیا این دلیل علیه نیاز به حکومت دینی نیست؟

شهر سوال ـ اگر ریا کاری زشت است، این زشتی به برکت ایجاد فضای زیبا فهمیده شده، حال اینکه بخواهیم برای ریشه کن کردن این زشتی، جامعه را به نکبت مبتلا کنیم، معنایی ندارد جز اینکه شیطان با فریبکاری می خواهد ما را به انحراف بکشاند. و برای جلوگیری از این گونه الهام های شیطانی، باید اعمال خود را اصلاح کنیم که راه شیطان بسته شود.

معمولا در جامعه کافر، مومنان ایمانی عمیق تر دارند. با این وجود چرا حکومت دینی و اسلامی را لازم می دانید؟

حکومت دینی و اسلامی

شهر سوال ـ انسان ها از محیط اجتماع خود بسیار اثر می پذیرند. و اجتماع یکی از مهم ترین مولفه ها در شکل گیری شخصیت افراد جامعه است. و حکومت نیز عنصر بسیار مهمی در این زمینه به شمار می رود، تا آن جا که گفته شده: «الناس علی دین ملوکهم؛ مردم همان دینی را دارند که حاکمان جامعه بدان پایبند هستند!»

صفحه‌ها