جهان شناسی

چرا خدا شیطان را آفریده است؟

مزاحمت ها و مشکل تراشی های شیطان بر سر راه انسان مانند این است که ورزشکاری برای تقویت بازوهای خود به آنها وزنه بسته و سپس با تکان دادن آنها، سبب قوت بازوان خویش شود. قطعا بدون وزنه راحت تر می توان دست را حرکت داد اما بدون وزنه بازوان تقویت نمی شوند.

آیا عزرائیل وحشتناک است؟

عزرائیل

شهر سوال ـ امام صادق (ع) نقل می فرمایند: ابراهیم (ع) پس از انجام مناسك حجّ بسوى شام بازگشت و در آنجا وفات یافت و چگونگی وفات او این بود كه عزرائیل براى قبض روحش به نزد او آمد، ولى ابراهیم از قبض روح كراهت داشت، پس عزرائیل به نزد پروردگار جلیل بازگشت و این مطلب را به عرض رسانید، پروردگار فرمود: ابراهیم را به حال خود بگذار او دوست مى‏ دارد كه مرا بیشتر عبادت كند،

اگر همه انسان ها، توط شیطان درونشان فریب می خورند، کاربرد ابلیس چیست؟

شهر سوال ـ عوامل درونی جنبه های حیوانی انسان است. مثلا کسی که تعقل را رها نماید، مرز خود با حیوانات را فراموش کرده و به حیوانیت پیوسته و در نتیجه، جهالت می تواند او را در بیراهه ها حیران کند. که تنها یکی از مصادیق آن تقلید از غلط های آباء و اجدادی است:

تسخیر جن چیست؟

تسخیر جن

شهر سوال ـ اولا باید بدانیم که با اتکا به عقل بشری نمی توان وجود جن را انکار کرد. چون عدم دیدن اجنه دلیل بر نبودن آنها نیست و کسانی که مساله جن را از خرافات می دانند، در واقع با ظاهری عاقلانه، بر خلاف عقل حکم می کنند و ندیدن را دلیل نبودن گرفته اند. بنابراین راه اثبات وجود جن و مسائل مربوط به آن، از طریق براهین عقلی نیست. کما اینکه راه یافتن خرافات بسیار در لسان عموم، سبب می شود که مطالب مشهور در بین مردم نیز قابل اعتماد نباشند. و بهترین راه و قابل اعتماد طرین آنها، مراجعه به وحی و سخنان اولیاء الهی است که از عوالم غیب مطلع هستند.

ماهیت جنیان چیست؟

ماهیت جنیان

شهر سوال ـ علامه طباطبایی در تفسیر این دو آیه می فرماید: راغب در باره كلمه" سموم" گفته: باد داغى است كه اثر سمى دارد. ... و اگر در آیه مورد بحث مبدأ خلقت جن از نار سموم دانسته شده، با آیه سوره الرحمن كه آن را" مارجى از نار" نامیده و فرموده:" وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ" منافات ندارد، زیرا مارج از آتش، شعله‏ایست كه همراه دود باشد، پس دو آیه در مجموع مبدأ خلقت جن را باد سمومى (سمی) معرفى مى‏كند كه مشتعل گشته و به صورت مارجى از آتش در آمده. و نوع جن را از بادى بسیار داغ خلق كردیم كه از شدت داغى مشتعل گشته و آتش شده بود.[۱]

آیا اجنه می توانند یک انسان را بکشند؟

شهر سوال ـ همانگونه که از اسم جن روشن است، موجودی پوشیده است که احوالش برای ما خیلی روشن نیست. و همین پوشیدگی باعث شده است که مطالب راست و دروغ و خرافات بسیار با یکدیگر، مخلوط شوند. در این موارد باید از اصول مسلم و روشن بهره گرفت. و در جزئیات همیشه این اصول را مد نظر داشت. مثل اینکه اصل جن وجود دارد و جنیان نیز مخلوقاتی مانند ما هستند که برای آزمایش الهی و عبودیت خلق شده اند.

شیطان چگونه انسان را گمراه می کند؟

شهر سوال ـ شیطان موجودی بسیار موثر در زندگی انسان است و در کنار نفس اماره، سخت ترین دشمن سعادت هر کس می باشد. شیطان اسم نوع است و شامل افراد متعددی می شود که سردسته تمام آنها، ابلیس بوده و فرزندانش و بعضی از جنیان و بعضی از انسان ها برایش کار می کنند.

آیا ممکن است انسانی علیرغم باطل بودنش کرامتی داشته باشد؟

کرامت

شهر سوال ـ نظام عالم، نظام اسباب و مسببات است و در جایی که علت تمام باشد، معلول نیز محقق خواهد شد. این نظام علت و معلولی تنها در عالم مادی نیست، بلکه در عالم معنوی نیز تحقق دارد.

آیا ممکن است زمانی نحس باشد؟

شهر سوال ـ " نحس" در اصل به معنى سرخى شدیدى است كه گاه در افق ظاهر مى‏ شود، و همچون، شعله آتش بى دودى است كه عرب آن را "نحاس" مى‏گوید، سپس این واژه به هر چیز" شوم" در مقابل" سعد" اطلاق شده است.[۱]

عزرائیل چگونه موجودی است؟

شهر سوال ـ پیامبر (ص) فرموده‏اند: خداوند از از فرشتگان، جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و عزرائیل را برگزیده است.[۲]

صفحه‌ها