جهان شناسی

چرا خدا در دنیا این همه چیز قرار داده و بعد انسان را از نزدیک شدن به آنها نهی کرده است؟

در کنار اینکه حق انتخاب، مستلزم دو راهی است، گزینه های حلال بسیار و به اندازه کافی برای انسان قرار داده شده و هیچ نیازی از انسان بدون پاسخ مشروع و معقول رها نشده است.

چرا دین این قدر ما را محدود کرده است؟

تصور محدودیت ناشی از وسوسه های شیطان یا سبک زندگی است و البته اصل محدودیت از الزامات قطعی عقل و زندگی در عالم مادی هم می باشد

آیا اگر مسلمانان به جای دعا و توسل، به تلاش و کوشش می پرداختند، موفق تر نبودند؟

وقتی که هستی به اندازه واقعی اش دیده شود، انسان خود را به عوامل مادی منحصر نمی کند. یعنی علاوه بر آنکه از عوامل مادی کمک می گیرد، از عوامل غیر مادی نیز غافل نمی شود.

اگر خدا تکامل انسان ها را می خواست چرا شیطان و نفس اماره را آفرید؟

برای تکامل انسان، باید تغییری در او ایجاد شود و اگر ریشه این تغییر از درون او باشد باید تغییر، از میان تضادهای ایجاد شده برای انسان بگذرد. تضادهایی که میان نفس اماره و فطرت انسان به وجود می آید.

آیا جنیان نسبت به انسان ها پیشرفته تر هستند؟

گر معتقد باشیم که انسان خود را به نحو کامل و جامعی شناخته است، قطعا نمی توانیم چنین ادعایی درباره جنیان مطرح کنیم! شناخت ما از آنها ناقص است و اطلاعاتی جسته و گریخته از بعضی مسائلشان داریم. مثلا می دانیم:

چگونه شیطان که سالیان دراز مشغول عبادت بوده، یک باره از مسیر الهی خارج می شود؟

ابلیس

در این مدت اگر چه شیطان مشغول عبادت بوده است، اما بنده مقربی نبوده، و احادیث متعددی موید این موضوع هستند. مانند حدیثی که همراه بودن شیطان با فرشتگان در خطاب الهی را مانند همراه بودن منافقین با مومنین می داند. یا آنکه اشاره می کند که هرگز شیطان در آسمان کرامتی نداشته است. و هیچ امر آسمانی ای به او سپرده نشده است.

زشتی ها و نقص های دنیا، نشان دهنده ضعف نقاش آن نیست؟

آن تفاوت نگاه است که در مقابل سرمستی یزیدیان از توهم پیروزی شان، همه مصیبت ها را تابلویی زیبا می بیند و می فرماید: ما رایت الا جمیلا!

چرا خدا شیطان را آفریده است؟

مزاحمت ها و مشکل تراشی های شیطان بر سر راه انسان مانند این است که ورزشکاری برای تقویت بازوهای خود به آنها وزنه بسته و سپس با تکان دادن آنها، سبب قوت بازوان خویش شود. قطعا بدون وزنه راحت تر می توان دست را حرکت داد اما بدون وزنه بازوان تقویت نمی شوند.

آیا عزرائیل وحشتناک است؟

عزرائیل

شهر سوال ـ امام صادق (ع) نقل می فرمایند: ابراهیم (ع) پس از انجام مناسك حجّ بسوى شام بازگشت و در آنجا وفات یافت و چگونگی وفات او این بود كه عزرائیل براى قبض روحش به نزد او آمد، ولى ابراهیم از قبض روح كراهت داشت، پس عزرائیل به نزد پروردگار جلیل بازگشت و این مطلب را به عرض رسانید، پروردگار فرمود: ابراهیم را به حال خود بگذار او دوست مى‏ دارد كه مرا بیشتر عبادت كند،

اگر همه انسان ها، توط شیطان درونشان فریب می خورند، کاربرد ابلیس چیست؟

شهر سوال ـ عوامل درونی جنبه های حیوانی انسان است. مثلا کسی که تعقل را رها نماید، مرز خود با حیوانات را فراموش کرده و به حیوانیت پیوسته و در نتیجه، جهالت می تواند او را در بیراهه ها حیران کند. که تنها یکی از مصادیق آن تقلید از غلط های آباء و اجدادی است:

صفحه‌ها