جهان شناسی

آیا جن را میتوان دید یا با آنها ازدواج یا رفت و آمد کرد؟

 جن

شهر سوال ـ همانگونه که از اسم جن روشن است، موجودی پوشیده است که احوالش برای ما خیلی روشن نیست. و همین پوشیدگی باعث شده است که مطالب راست و دروغ و خرافات بسیار با یکدیگر، مخلوط شوند. البته از ابهاماتی که در این زمینه هست، نباید نگران شد. چون این ابهامات در مقابل روحیه کنجکاوی ماست و واقعا نیازی به دانستن آنها نداریم.

آیا یاران شیطان از میان انسانها می‌باشند یا از افرادی از جنس خودش؟

شیطان

شهر سوال ـ شیطان نام عام است بمعنی موجود شرور که هم ابلیس را شامل میشود و هم هر موجود صاحب شر را. بنابراین هم انسانهای شرور و هم از اجنه که از جنس ابلیس هستند میتوانند جزو یاران ابلیس(شیطان) باشند. چرا که در هدف کمک کار و یار ابلیس اند.

شیطان چگونه علیرغم رانده شده بودن، وارد بهشت شد و آدم را فریب داد؟

شهر سوال ـ «وَ قُلْنا یا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِئْتُما؛[بقره/۳۸] و گفتیم: اى آدم، تو و همسرت در این باغ ساكن شوید و از (میوه و نعمت‏هاى) آن به فراوانى از هر جاى آن كه خواهید بخورید.»

فرشتگان چگونه از اسرار درونی انسان آگاه می شوند و آنها را ثبت می کنند؟

اسرار درونی

شهر سوال ـ یکی از شاگردان امام صادق(ع) از ایشان پرسید: در مورد اعمال ما، فرشتگان آنچه می بینند می نویسند؛ امّا در مورد خاطرات و نیتهایی که فقط از دل گذرانده ایم و هنوز به لباس عمل در نیاورده ایم، چگونه عمل می کنند؟

آيا ملائک داراي اراده و اختیار هستند؟

شهر سوال ـ از نظر حکما و عرفای اسلامی همه ی موجودات عالم، دارای حیات، شعور، اراده و اختیارند. اساساً اراده و اختیار خود از امور مجرّد(غیر مادّی) بوده که سنخ وجود ملائک است. و اگر موجودات مادّی نظیر انسان و حیوان به وضوح دارای این صفاتند به خاطر داشتن نفس قوی غیر مادّی (مجرد) است.

در مورد جن ها اطلاعاتی میخواستم؟

اجنه

شهر سوال ـ می توانند فی الجمله بر امور انسانها تأثیر بگذارند و می توانند به انسان آسیب های مالی یا جانی وارد کنند کما اینکه انسانها نیز فی الجمله می توانند به آنها ضرر وارد کنند.

آیا هر انسانی فرشته خوبی دارد که مواظب اوست؟ چطور میشود آن را مشاهده کرد؟

 مواظب

شهر سوال ـ از آیات و روایات استفاده می‏شود كه دو دسته از فرشتگان برای نوشتن اعمال انسان مهیا شده‌‏اند. یك دسته طرف راست ودسته دیگر در طف چپ، ملائكه دست راست ضبط امال خوب را به عهده دارند و فرشتگان طرف چپ نوشتن اعمال بد را عهده دارند.[۷]

هزاران نفر هم زمان در جهان می‌میرند؛ عزرائیل چطور همزمان همه را قبض روح میکند؟

شهر سوال ـ چون ما حقیقت ملائكه را نمی توانیم درك كنیم، آن ها را مانند موجودات مادی كه محدود و محصورند، در ذهن خود تصور می كنیم و فكر می كنیم كه مانند ما انسان ها هستند و حال آن كه حقیقت آنان چیز دیگری است كه فهم آن برای ما غیر ممكن است؛ مانند حقیقت روح كه درك آن برای ما ممكن نیست. به همین دلیل می پنداریم كه مثلاً عزرائیل اگر مشغول قبض روح یك نفر باشد، در همان حال نمی تواند دیگری را قبض روح كند یا اگر در یك مكان باشد، نمی تواند در مكان دیگر باشد.

چهره واقعی شیطان چه شکلی است؟

شهر سوال ـ آنچه روشن است اینکه، شیطان و جنّ از آتش آفریده شده اند و موجودات لطیفی می باشند، که در وضع عادی نمی توان آن ها را دید، اما جن ها و شیطان ها، انسان ها را می بینند، چنان كه خداوند برای برحذر داشتن آدم ازشیطان و اتباع او می فرماید:

با توجه به نقش نفس انسان در گمراهی، چرا شیطان را عامل گمراهی می دانیم؟

شهر سوال ـ در هدایت فطرت و عقل انسان از درون به او کمک می کنند و پیامبران و اولیاء الهی نیز از بیرون هدایتگر او هستند و در گمراهی نفس اماره و شهوات از درون انسان را به سمت بدی می کشانند و شیطان از بیرون به جنگ انسان می آید. عامل درونی و بیرونی مکمل یکدیگر هستند.

صفحه‌ها