عصر جاهلیت

به چه دلیل عرب جاهلیت دختران خود را می کشتند؟ این عمل در بین چه کسانی رواج داشته است؟

اعراب دوران جاهلیت به جهت ترس از اسیر شدن دختران شان در جنگ ،فقر و تعصب های نابجا دختران را زنده به گور می نمودند . تصور می كردند كه دختران در جنگ اسیر می شوند و همین طور تصور می كردند كه آنها نمی توانند زندگی دختران خود را تامین كنند، لذا دختران را زنده به گور می كردند .

آیا پیشگوئی قرآن درست بود و عاص بن وائل که به پیامبر توهین کرد، خودش ابتر شد؟

در صحت انتساب عمرو بن عاص به عاص بن وائل تردید است و نیز بر فرض که این عمرو عاص فرزند وی باشد، نسلی از او تا همان قرن اول باقی نماند، همانطور که نسل هشام قطع شد.  بدین ترتیب هیچ نسلی از عاص بن وائل باقی نماند. اما نسل پیامبر صلی الله علیه وآله هنوز به صورت کثیر که همان معنای کوثر است باقی است.

آیا بنی هاشم و بنی امیه نسبت فامیلی با هم داشتند؟

شهر سوال ـ در میان مورخان مشهور است که بنی‌هاشم و بنی امیه رابطه خویشاوندی با یکدیگر داشته،جزئی از قبیله قریش محسوب می شدند.اما مجموع شواهد و دلایل حاصل از بازکاوی مجدد متون تاریخی و حدیثی، نشان می‌دهد نظر مشهور، فاقد دلیل است و قابل اعتماد نیست

برده داری در اسلام مورد تایید بوده است یا نه؟

برده داری

شهر سوال ـ پذیرش واقعیت و سنت حاکم بر جوامع بشری آن زمان و بیان احکام فقهی در این امر، جای اشکال و خرده‌گیری بر اسلام ندارد...

وضعیت فحشا در دوران جاهلیت چگونه بود؟

جاهلیت

شهر سوال ـ فحشا به صورت های گوناگون درمیان آنان رواج کامل داشت؛ تا آنجا که واژه ی «فحشا» در قرآن در سیزده مورد آمده و در مورد «زنا» و «لواط» و اعمال زشت و ننگین به کار رفته است. آیات مربوط به آن در سوره ی «نساء» آیه های ۱۵ و ۱۶، و در سوره ی نور، آیه های ۲ و ۳ وارد شده است.

آیا همه مردم عربستان، قبل از اسلام، بت پرست بودند؟

عربستان

شهر سوال ـ درجزیرة العرب آیین بت پرستی رواج زیادی داشت، و عموم مردم به این آئین ملتزم بودند. امّا برخی ادیان آسمانی نیز پیروانی درمیان اعراب داشتند كه درمناطق گوناگون جزیرة العرب پراكنده بودند، که در اینجا به اختصار این ادیان را معرفی می كنیم:

چرا بارها کعبه تخریب شد، اما خدا مانند قضیه ابرهه مانع تخریب کعبه نشد؟

کعبه

شهر سوال ـ ابرهه سپاهی به راه انداخته بود، تا مرکزیت کعبه را از بین برده و بنای جعلی خود را رونق دهد، یعنی پیروزی او در این اقدام مساوی بود، با از بین رفتن خط توحیدی که کعبه نشان آن بود: