آیا پیشگوئی قرآن درست بود و عاص بن وائل که به پیامبر توهین کرد، خودش ابتر شد؟

بسیاری از تفاسیر شیعه و سنی، حضرت زهرا سلام الله علیها را مصداق کوثر می دانند و شأن نزول سوره کوثر را در مورد ایشان بیان کرده‌اند.(۱)

فخر رازی یکی از مفسیرین بزرگ اهل سنت در تفسیر کوثر اقوال مختلفی بیان می‌کند. اما می گوید:
کوثر نسل پیامبر صلی الله علیه واله هستند زیرا این سوره به عنوان ردیه بر سخن کسی نازل شده است که می‌گفت پیامبر فرزندی ندارد. لذا معنای سوره این است که خدا به ایشان اولادی عطا می کند که باقی خواهند ماند.

کسانی که اهل بیت علیهم السلام را کشتند بنگرید ولی جهان پر از اولاد ایشان است اما از نسل بنی امیه هیچ کس که قابل ذکر باشد، باقی نمانده است. اما از نسل ایشان علما و بزرگان زیادی وجود داشته‌اند. از جمله (امام)باقر، (امام)صادق، (امام)کاظم و (امام)رضا علیهم السلام و نَفْس زکیه و امثان آنها(۱)

بنابراین کوثر همان حضرت زهرا سلام الله علیها است که از طریق ایشان نسل پیامبر صلی الله علیه واله ادامه یافت.

بنابر بسیاری از روایات، این عاص بن وائل پدر عمروعاص بود که به پیامبر صلی الله علیه واله اهانت نموده و ایشان را  ابتر خطاب کرد(۲).
ابتر یعنی کسی که نسلش ادامه نخواهد یافت. قرآن نیز گوینده این سخن سخیف را مورد سر زنش قرار داده و می فرماید«ان شانئک هو الابتر»

حال سوال اینجاست که آیا پیش گوئی قرآن درست از کار درآمده و نسل وی قطع شد؟

معروفترین چهره ای که به عنوان فرزند عاص یاد می شود، همان عمروعاص است. مادر وی لیلی عنزیه است اما در مورد پدر وی اختلاف است. پنج نفر ادعای پدری وی را داشتند اما از آنجا که به عاص بن وائل شباهت داشت به وی منسوب شد. تردید در مورد پدر عمروعاص به مجلس معاویه نیز کشید و شخصی در آنجا انتساب وی به عاص را رد کرده و گفت تو همان کسی هستی که شش نفر از مردان قریش ادعای پدری تو را کردند(۳) امام حسن مجتبی علیه السلام نیز خطاب به وی می‌فرماید تو در فراش مشترک به دنیا آمده‌ای.(۴)
عاص بن وائل فرزندی به نام هشام نیز داشت که در یکی از جنگها کشته شد و به گواهی تاریخ فرزندی از وی باقی نماند. (۵)

بنابراین در صحت انتساب عمرو بن عاص به عاص بن وائل تردید است و نیز بر فرض که این عمرو عاص فرزند وی باشد، نسلی از او تا همان قرن اول باقی نماند، همانطور که نسل هشام قطع شد.  بدین ترتیب هیچ نسلی از عاص بن وائل باقی نماند. اما نسل پیامبر صلی الله علیه وآله هنوز به صورت کثیر که همان معنای کوثر است باقی است.

منابع:
۱.فخر رازى، محمد بن عمر، التفسير الكبير( مفاتيح الغيب)، دار إحياء التراث العربي‏، بيروت‏، چاپ سوم، ۱۴۲۰ ه. ق، ج۱۳، ص۳۱۳‏
۲. ذکاوتی، ترجمه، اسباب النزول، نشر نى، تهران، چاپ اول ، ۱۳۸۳ ،  ص: ۲۴۷
۳. ابن سعد، محمد، طبقات کبری، ترجمه دامغانی،ج۶، ص۳۶۰
۴. طبرسی، الاحتجاج، ج۲، ص۳۵
۵. ابن سعد، پیشین، ج۴، ص۱۷۲

facenama

نظرات